การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) เปิดสอบเจ้าหน้าที่กฏหมาย วุฒิ ป.ตรี รับถึง 21 ก.พ.

0
1505

บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กฏหมาย วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา สำหรับผู้ที่สนใจสอบงานไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) ให้สมัครงานด้วยตนเอง หรือสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

สอบงานไฟฟ้าฝ่ายผลิต

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจ

  • เจ้าหน้าที่กฏหมาย จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครสอบงานไฟฟ้าฝ่ายผลิต

ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบงานไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) สมัครงานด้วยตนเอง หรือสมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 (ดูรายละเอียดจากเอกสารแนบท้ายประกาศ)

เอกสารต้นฉบับ>>>สอบงานไฟฟ้าฝ่ายผลิต