การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดรับสมัครจัดจ้างบรรจุพนักงาน วุฒิ ปวส. ปริญญาตรี-โท

0
64619

สมัครงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) EGAT มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 30 อัตรา ในระดับชั้นการศึกษา ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท

สำหรับสมาชิกที่สนใจจะสมัครงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าวนี้ สามารถสมัครด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 (เวลา 10.00 น.) – 28 พฤษภาคม 2560 (เวลา 16.00 น.)

สมัครงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตสมัครงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.)

ประเภทอัตราที่เปิดรับสมัคร

 • หน่วยงานโรงไฟฟ้าบางปะกง (จังหวัดฉะเชิงเทรา)
 1. ตำแหน่ง วิศวกร จำนวน 2 อัตรา
  – วุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 2. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
  – วุฒิ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี/เคมีสิ่งแวดล้อม
 3. ตำแหน่ง วิทยากร จำนวน 1 อัตรา
  – วุฒิ ปริญญาตรี อักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ
 4. ตำแหน่ง ช่าง จำนวน 12 อัตรา
  – วุฒิ ปวส. ช่างไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง/ช่างเครื่องกลไฟฟ้า/ช่างติดตั้งไฟฟ้า/ช่างยนต์/ช่างเครื่องกล/ช่างเทคนิคยานยนต์/ช่างเครื่องยนต์และดีเซล/ช่างโยธา/ช่างก่อสร้าง
 • หน่วยงาน กฟผ. แม่เมาะ (จังหวัดลำปาง)
 1. ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 2 อัตรา
  – วุฒิ ปริญญาตรี นิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
 2. ตำแหน่ง วิทยากร จำนวน 1 อัตรา
  – วุฒิ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ/ศิลปศาสตร์ สาขาการจัดการ/การจัดการทั่วไป/บริหารทั่วไป
 3. ตำแหน่ง ช่าง จำนวน 8 อัตรา
  – วุฒิ ปวส. ช่างไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง/ช่างเครื่องกลไฟฟ้า/ช่างติดตั้งไฟฟ้า/ช่างยนต์/ช่างเครื่องกล/ช่างเทคนิคยานยนต์/ช่างเครื่องยนต์และดีเซล
 4. ตำแหน่ง พนักงานวิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา
  – วุฒิ ปวส. คอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/พืชศาสตร์

คุณสมบัติผู้สมัครงาน การไฟฟ้า

ระดับคุณวุฒิ ปวส.

 • – อายุไม่เกิน 25 ปี บริบูรณ์ ในวันที่สมัคร

ระดับปริญญาตรี

 • – อายุไม่เกิน 28 ปี บริบูรณ์ ในวันที่สมัคร
 • – คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 550

ระดับปริญญาโท – ปริญญษเอก

 • – อายุไม่เกิน 32 ปี บริบูรณ์ ในวันที่สมัคร
 • – คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 550

กำหนดเปิดรับสมัครงาน การไฟฟ้า

การรับสมัครงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) สามารถสมัครด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.egat.co.th ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 (เวลา 10.00 น.) – 28 พฤษภาคม 2560 (เวลา 16.00 น.)

***เงื่อนไขการสมัครสอบ ผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสมัครสอบข้อเขียนในปี 2560 ตามประกาศรับสมัครงานที่ 1/260 และไม่เข้ารับการทดสอบข้อเขียนในวันที่ 2 เมษายน 2560 จะไม่มีสิทธ์สมัครงานกับ กฟผ. ในครั้งนี้

สำหรับผู้สนใจ สมัครงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต http://www.egat.co.th หรือติดตามอัพเดทข่าวการรับสมัครงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) ได้ที่เว็บไซต์ https://www.job4thai.com/blog

เอกสารต้นฉบับ >>> สมัครงาน กฟผ.