การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เปิดรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ ตรวจสอบตำแหน่งงานว่าง ได้ที่นี่

0
14403

ประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจวันนี้ โดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้านสาธารณูปโภคสาขาพลังงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. โดยมีอัตรารับสมัครในเขตพื้นที่การปฏิบัติงานสํานักงานใหญ่จํานวน 31 อัตรา และส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ จํานวน 183 อัตรา รวมจํานวน 214  อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจ สมัครงานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าส่วนภูุมิภาค ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 4 – 14 กรกฎาคม 2565

สมัครงานรัฐวิสาหกิจ

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

วิธีสมัครงานรัฐวิสาหกิจ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะ สมัครงานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าว สามารถสมัคร ผ่านระบบออนไลน์ได้ภายในวันที่ 4 – 11 กรกฎาคม 2565 ทาง job.pea.co.th
สอบถามเพิ่มเติมที่ แผนกสรรหาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล ฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล ชั้น 16 อาคาร LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
อีเมล์ : [email protected]
Facebook : peacareer
Twitter : peacareer
โทรศัพท์ : 02 590-5857

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานรัฐวิสาหกิจ