“การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA)” เปิดรับสมัครพนักงาน ประจำปี 2562 กว่า 454 อัตรา

0
84086

สมัครงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. (PEA) มีประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อเข้าร่วมปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในหน่วยงานสำนักงานใหญ่ และสำนักงานส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ประจำปี 2562 รวมทั้งสิ้น 454 อัตรา

การรับสมัคร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. (PEA) สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 – 19 เมษายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยสามารถอ่านรายละเอียดทั้งหมดจากประกาศฉบับนี้

สมัครงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
  พื้นที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ

  • คุณวุฒิปริญญาตรี จำนวน 65 อัตรา >>> คลิก
  • วุฒิปวส. จำนวน 33 อัตรา >>> คลิก
 2. การไฟฟ้าเขต 1 (เชียงใหม่) ภาค 1
  พื้นที่ปฏิบัติงาน : ลำพูน, ลำปาง, แม่ฮ่องสอน, พะเยา, เชียงใหม่, เชียงราย

  • คุณวุฒิปริญญาตรี จำนวน 7 อัตรา >>> คลิก
  • วุฒิปวส. จำนวน 27 อัตรา >>> คลิก
 3. การไฟฟ้าเขต 2 (พิษณุโลก) ภาค 1
  พื้นที่ปฏิบัติงาน : อุตรดิตถ์, แพร่, น่าน, กำแพงเพชร, ตาก, สุโขทัย, พิษณุโลก, พิจิตร

  • คุณวุฒิปริญญาตรี จำนวน 10 อัตรา >>> คลิก
  • วุฒิปวส. จำนวน 27 อัตรา >>> คลิก
 4. การไฟฟ้าเขต 3 (ลพบุรี) ภาค 1
  พื้นที่ปฏิบัติงาน : ลพบุรี, สิงห์บุรี, ชัยนาท, นครสวรรค์, อุทัยธานี, เพชรบูรณ์

  • คุณวุฒิปริญญาตรี จำนวน 6 อัตรา >>> คลิก
  • วุฒิปวส. จำนวน 11 อัตรา >>> คลิก
 5. การไฟฟ้าเขต 1 (อุดรธานี) ภาค 2
  พื้นที่ปฏิบัติงาน : หนองบัวลำภู, ขอนแก่น, อุดรธานี, เลย, หนองคาย, สกลนคร, นครพนม, บึงกาฬ

  • คุณวุฒิปริญญาตรี จำนวน 11 อัตรา >>> คลิก
  • วุฒิปวส. จำนวน 37 อัตรา >>> คลิก
 6. การไฟฟ้าเขต 2 (อุบลราชธานี) ภาค 2
  พื้นที่ปฏิบัติงาน : ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี, ยโสธร, อำนาจเจริญ, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, กาฬสินธุ์, มุกดาหาร

  • คุณวุฒิปริญญาตรี จำนวน 7 อัตรา >>> คลิก
  • วุฒิปวส. จำนวน 12 อัตรา >>> คลิก
 7. การไฟฟ้าเขต 3 (นครราชสีมา) ภาค 2
  พื้นที่ปฏิบัติงาน : นครราชสีมา, บุรีรัมย์, สุรินทร์, ชัยภูมิ

  • คุณวุฒิปริญญาตรี จำนวน 6 อัตรา >>> คลิก
  • วุฒิปวส. จำนวน 19 อัตรา >>> คลิก
 8. การไฟฟ้าเขต 1 (อยุธยา) ภาค 3
  พื้นที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี, อยุธยา, อ่างทอง, สระบุรี, ปราจีนบุรี, นครนายก, สระแก้ว

  • คุณวุฒิปริญญาตรี จำนวน 6 อัตรา >>> คลิก
  • วุฒิปวส. จำนวน 24 อัตรา >>> คลิก
 9. การไฟฟ้าเขต 2 (ชลบุรี) ภาค 3
  พื้นที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตราด, ฉะเชิงเทรา

  • คุณวุฒิปริญญาตรี จำนวน 3 อัตรา >>> คลิก
  • วุฒิปวส. จำนวน 47 อัตรา >>> คลิก
 10. การไฟฟ้าเขต 3 (นครปฐม) ภาค 3
  พื้นที่ปฏิบัติงาน : กาญจนบุรี, สุพรรณบุรี, นครปฐม, สมุทรสาคร, ราชบุรี (เฉพาะบ้านโป่ง)

  • คุณวุฒิปริญญาตรี จำนวน 5 อัตรา >>> คลิก
  • วุฒิปวส. จำนวน 18 อัตรา >>> คลิก
 11. การไฟฟ้าเขต 1 (เพชรบุรี) ภาค 4
  พื้นที่ปฏิบัติงาน : ราชบุรี (ยกเว้นบ้านโป่ง), สมุทรสงคราม, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, ระนอง, ชุมพร

  • คุณวุฒิปริญญาตรี จำนวน 7 อัตรา >>> คลิก
  • วุฒิปวส. จำนวน 10 อัตรา >>> คลิก
 12. การไฟฟ้าเขต 2 (นครศรีธรรมราช) ภาค 4
  พื้นที่ปฏิบัติงาน : นครศรีธรรมราช, กระบี่, พังงา, ภูเก็ต, สุราษฎร์ธานี, ตรัง

  • คุณวุฒิปริญญาตรี จำนวน 13 อัตรา >>> คลิก
  • วุฒิปวส. จำนวน 16 อัตรา >>> คลิก
 13. การไฟฟ้าเขต 3 (ยะลา) ภาค 4
  พื้นที่ปฏิบัติงาน : สงขลา, สตูล, พัทลุง, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส

  • คุณวุฒิปริญญาตรี จำนวน 8 อัตรา >>> คลิก
  • วุฒิปวส. จำนวน 19 อัตรา >>> คลิก

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • สัญชาติไทย
 • ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำหว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
 • วุฒิปริญญาตรี อายุไม่เกิน 45 ปี (เฉพาะนิติกรมีประสบการณ์)
 • วุฒิปริญญาโท ตำแหน่งวิศวกร (ไฟฟ้า) อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
 • ผู้สมัครเพศชายต้องมีหลักฐานที่แสดงว่าพ้นภาระทางการทหาร
 • ผู้ที่สมัครในตำแหน่ง คุณวุฒิปริญญาตรี ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ
  • TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน
  • TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน
  • TOEFL (CBT) ไม่น้อยกว่า 173 คะแนน
  • TOEFL (IBT) ไม่น้อยกว่า 61 คะแนน
  • IELTS ไม่น้อยกว่า 5 คะแนน
  • CU – TEP ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
  • TU – GET ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน

การรับสมัครงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้อ่านคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งให้ชัดเจน และสมัครงานด้วยตนเองได้ทางอินเตอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ http://job.pea.co.th หัวข้อ “การรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฎิบัติงานกับ PEA” ตั้งแต่วันที่ 9 – 19 เมษายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารต้นฉบับ >>> คลิก

อ่านรายละเอียดสมัครงานการไฟฟ้าทั้งหมด >>> คลิก