การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครพนักงานรัฐวิสาหกิจ วุฒิปวช./ปวส. 93 อัตรา 23-27 มี.ค.

0
2477

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง, ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) และผู้ช่วยบัญชี วุฒิการศึกษาระดับปวช. และปวส.

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ สามารถสมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 23-27 มีนาคม 2563

สมัครงานไฟฟ้า

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

  • ผู้ช่วยช่าง จำนวน 40 อัตรา
  • ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) จำนวน 50 อัตรา
  • ผู้ช่วยบัญชี จำนวน 3 อัตรา

วิธีสมัครงานไฟฟ้า

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 23-27 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>

สมัครงานไฟฟ้า 55 อัตรา

สมัครงานไฟฟ้า 38 อัตรา

สมัครไฟฟ้า วุฒิปวช.