[งานรัฐวิสาหกิจ] การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดรับสมัครบุคคลเป็นพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างได้ที่นี่

0
14279

ประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจวันนี้ โดย การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 100 อัตรา ในส่วนของผู้ที่ต้องการ สมัครงานรัฐวิสาหกิจ การประปาส่วนภูมิภาค ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 – 25 กรกฎ่าคม 2565

สมัครงานรัฐวิสาหกิจ

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

วิธีสมัครงานรัฐวิสาหกิจ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานรัฐวิสาหกิจ การประปาส่วนภูมิภาค ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าว เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 12 – 25 กรกฎาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีข้อกำหนดตามที่การประปาส่วนภูมิภาค ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานรัฐวิสาหกิจ