[งานรัฐวิสาหกิจ] การทางพิเศษ รับสมัครพนักงานธุรการ วุฒิปวช. 25 พ.ค.-8 มิ.ย.

0
1297

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ตำแหน่ง พนักงานธุรการ วุฒิปวช. สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงานการทางพิเศษ ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2563

สมัครงานการทางพิเศษ

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

  • พนักงานธุรการ วุฒิ ปวช.

วิธีการสมัครงานการทางพิเศษ

สำหรับผู้ที่่มีความประสงค์จะสมัครงานการทางพิเศษ ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานการทางพิเศษ