การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบที่นี่

0
4657

ประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจวันนี้ โดย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง ช่างระดับ 3 แผนกสำรวจและรังวัด กองจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครงานรัฐวิสาหกิจ ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16-30 กันยายน 2564

สมัครงานรัฐวิสาหกิจ

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

  1. ช่างระดับ 3  จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครงานรัฐวิสาหกิจ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานรัฐวิสาหกิจ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเดอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16-30 กันยายน 2564 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานรัฐวิสาหกิจ