[งานรัฐวิสาหกิจ] การท่าเรือฯ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างวันนี้!!!

0
21427
ประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจวันนี้ โดย การท่าเรือแห่งประเทศไทย มีความประส่งค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่่าเรือแห่งประเทศไทย จำนวน 7 อัตราด้วยกัน สำหรับผู้สนใจ สมัครงานรัฐวิสาหกิจ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ตได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

สมัครงานรัฐวิสาหกิจ

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

  1. ช่างเทคนิค 6 จำนวน 1 อัดรา
  2. ช่างเทคนิค 5   จำนวน 1 อัดรา
  3. ช่างเทคนิค 4 จำนวน 2 อัตรา
  4. ช่างเทคนิค 4 จำนวน 1 อัตรา
  5. พนักงานช่างกลเรือ 3 จำนวน 1 อัตรา
  6. พนักงานปากเรือ 3 จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครงานรัฐวิสาหกิจ

สำหรับผู้ที่สนใจ สมัครงานรัฐิวสหกิจ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่การท่าเรือแห่งประเทศไทย ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานรัฐวิสาหกิจ