31.9 C
Bangkok
15/06/2024
Home งานราชการ

งานราชการ

งานราชการ หางานราชการ สมัครงานราชการ สายงานราชการ ตำแหน่งว่างงานราชการ เปิดสอบงานราชการ รับสมัครงานราชการ สมัครพนักงานราชการ สมัครงานกระทรวง สมัครงานเทศบาล สมัครงานเจ้าหน้าที่ราชการ เปิดรับบุคลากร

[งานราชการ] กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตรวจสอบตำแหน่งงานวันนี้ !!!

ประกาศรับสมัครงานราชการวันนี้ โดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงานราชการ ในตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 33 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจ สมัครงานราชการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่  27 ธันวาคม 2565 - 5 มกราคม 2566 สมัครงานราชการ งานราชการที่เปิดสอบ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 101 ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม แห่งชาติ จำนวน...

งานราชการ!!! สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างวันนี้

ประกาศรับสมัครงาราชการวันนี้ โดย สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน บรรจุครั้งแรก จำนวน 5 ตำแหน่ง รวม 31 อัตรา ในส่วนของผู้ที่ต้องการ สมัครงานราชการ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 20...

[งานราชการ] กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างที่นี่

ประกาศรับสมัครงานราชการวันนี้ โดย กรมเจ้าท่า จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัคร สอบรับราชการ กรมเจ้าท่า ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 8 - 22 ธันวาคม 2565 สอบรับราชการ กรมเจ้าท่า ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา นายช่างสำรวจ...

[งานราชการ] กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างวันนี้

ประกาศรับสมัครงานราชการวันนี้ โดย กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 17 อัตรา  สำหรับผู้ที่สนใจ งานราชการที่เปิดสอบ กระทรวงการต่างประเทศ ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 - 28 ธันวาคม 2565 งานราชการที่เปิดสอบ ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 17 อัตรา...

[งานราชการ]สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดสอบบุคคลเข้ารับราชการ ตรวจสอบตำแหน่งงานวันนี้

งานราชการที่เปิดสอบวันนี้ โดย สำนักงานอัยการสูงสุุด รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจ งานราชการที่เปิดสอบ สำนักงานอัยการสูงสุด ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2565 - 12 มกราคม 2566 งานราชการที่เปิดสอบ ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา วิธีสมัครงานราชการที่เปิดสอบ สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัคร...

[งานราชการ]กรมที่ดิน เปิดสอบบุคคลเข้ารับราชการ ตรวจสอบตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบที่นี่

งานราชการที่เปิดสอบ  โดย กรมที่ดิน รับสมัครสอบบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในสังกัด กรมที่ดิน ทั้งในส่วนของข้าราชการ และพนักงานราชการ จำนวน 57 อัตรา ในส่วนของผู้ที่ต้องการสมัครงานราชการ กรมที่ดิน ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2565 - 3 มกราคม 2566 งานราชการที่เปิดสอบ ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ ข้าราชการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 12...

[งานราชการ] กรมศิลปากร เปิดสอบบุคคลเข้ารับราชการ ตรวจสอบตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

งานราชการที่เปิดสอบวันนี้ โดย กรมศิลปากร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 50 อัตรา สำหรับผู้ที่สนใจงานราชการที่เปิดสอบ กรมศิลปากร ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2565 - 24 มกราคม 2566 งานราชการที่เปิดสอบ ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 7 อัตรา นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน...

งานราชการ!!! กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการ ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างวันนี้

ประกาศรับสมัครงานราชการวันนี้ โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง มีความประสงค์จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 23 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครงานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง ให้สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 13 - 20 ธันวาคม 2565 สมัครงานราชการ

งานราชการ!!! กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างที่นี่

ประกาศรับสมัครงานราชการวันนี้ โดย กรมวิชาการเกษตร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมวิชาการเกษตร จำนวน 2 อัตรา ในส่วนของผู้สนใจและต้องการ สมัครงานราชการ กรมวิชาการเกษตร ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 - 28 ธันวาคม 2565 สมัครงานราชการ ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  จำนวน 1...

“สภากาชาดไทย” เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นบุคลากร ตรวจสอบตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

ประกาศรับสมัครงานราชการวันนี้ โดย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรชั่วคราว จำนวน 14 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สภากาชาดไทย สำหรับผู้สนใจ สมัครงานราชการ สภากาชาดไทย รับสมัครทาง e-mail ตั้งแต่บัดนี้ - 9 ธันวาคม 2565 สมัครงานราชการ ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ พยาบาล (ชั่วคราว) ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่...