26.2 C
Bangkok
03/12/2022
Home งานราชการ

งานราชการ

งานราชการ หางานราชการ สมัครงานราชการ สายงานราชการ ตำแหน่งว่างงานราชการ เปิดสอบงานราชการ รับสมัครงานราชการ สมัครพนักงานราชการ สมัครงานกระทรวง สมัครงานเทศบาล สมัครงานเจ้าหน้าที่ราชการ เปิดรับบุคลากร

[งานราชการ]กรมการข้าว เปิดสอบบุคคลเข้ารับราชการ ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างได้ที่นี่

ประกาศรับสมัครงานราชการวันนี้ โดย กรมการข้าว ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 54 อัตรา สำหรับผู้ที่สนใจ สมัครงานราชการ กรมการข้าว ให้สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2565 สมัครงานราชการ ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จำนวน 13 อัตรา นิติกรปฏิบัติการ...

กรมชลประทาน เปิดสอบแข่งขัน แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างที่นี่

งานราชการที่เปิดสอบวันนี้ โดยรมชลประทาน จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 80 ตำแหน่ง สำหรับผู้ที่สนใจสมัคร งานราชการที่เปิดสอบ กรมชลประทาน ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 - 23 พฤศจิกายน 2565 งานราชการที่เปิดสอบ ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร กลุ่มงานบริการ 1. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 7 อัตรา กลุ่มงานเทคนิค 2. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน...

งานราชการ “กรมบังคับคดี” เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชกาาร ตรวจสอบตำแหน่งงานว่าง ด่วน!!!

ประกาศรับสมัครงานราชการวันนี้ โดย กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 103 อัตรา  ในส่วนของผู้ที่สนใจ สมัครงานราชการ กรมบังคับคดี ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 - 30 พฤศจิกายน 2565 สมัครงานราชการ ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสบอ นิติกร จำนวน 38 อัตรา นักวิชาการเงินและบัญชี...

>>สมัครงานราชการ<< กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตรวจสอบตำแหน่งงานได้ที่นี่

ประกาศรับสมัครงานราชการวันนี้ โดย กรมวิชาการเกษตร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมวิชาการเกษตร จำนวน 15 อัตรา ในส่วนของผู้สนใจและต้องการ สมัครงานราชการ กรมวิชาการเกษตร ให้สมัครงานด้วยตัวเองได้ที่ กรมวิชาการเกษตร ตามวัน เวลา ที่ปรากฏในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ สมัครงานราชการ ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ เจ้าหน้าที่การเกษตร (สคว.)  จำนวน 3 อัตรา เจ้าพนักงานธุรการ (สคว.)  จำนวน 1...

[งานราชการ] สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตรวจสอบตำแหน่งงานที่นี่

เปิดสอบงานราชการวันนี้ โดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจการเปิดสอบงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในครั้งนี้ ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 - 30 พฤศจิกายน 2565 เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 1...

(สมัครงานราชการ) กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างที่นี่

ประกาศรับสมัครงานราชการวันนี้ โดย กรมท่าอากาศยาน จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 12 ตำแหน่ง รวม 21 อัตรา ในส่วนของผู้ที่ต้องการสมัครงานราชการ กรมท่าอากาศยาน ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน - 22 ธันวาคม 2565 สมัครงานราชการ ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ จำนวน 1...

[งานราชการ] กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างที่นี่

ประกาศรับสมัครงานราชการวันนี้ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการแข่งขันเพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 19 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจ งานราชการที่เปิดสอบ กระทรวงสาธารณสุข ให้ตรวจสอบวันเวลาที่เปิดรับสมัครได้ ตามลิงกแนบท้ายประกาศ งานราชการที่เปิดสอบ ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ เภสัชกรปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ...

[งานราชการ] สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดสอบบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งงานว่างหลายอัตรา

งานราชการที่เปิดสอบวันนี้ โดย สำนักงานศาลยุติธรรม จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานคดี และเจ้าพนักงานการเงินและบญชี ในส่วนของผู้ที่สนใจงานราชการ ศาลยุติธรรม ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 - 30 พฤศจิกายน 2565 งานราชการ ศาลยุติธรรม ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา วิธีสมัครงานราชการ ศาลยุติธรรม สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานราชการ ศาลยุติธรรม ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว...

[งานราชการที่เปิดสอบ] กรมสรรพากร เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตรวจสอบตำแหน่งงานวันนี้!!!

ประกาศรับสมัครงานราชการวันนี้ โดย กรมสรรพากร เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งพนักงานการภาษีของกลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเทียว จำนวน 35 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจ งานราชการที่เปิดสอบ กรมสรรพากร ให้สมัครงานทาง EMS ตั้งแต่วันที่ 7 - 18 พฤศจิกายน 2565 งานราชการที่เปิดสอบ ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ พนักงานการภาษี จำนวน   35...

[งานราชการที่เปิดสอบ] กรมทรัพยากรธรณี เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตรวจสอบตำแหน่งว่างได้ที่นี่

งานราชการที่เปิดสอบวันนี้ โดย กรมทรัพยากรธรณี จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป รวม 11 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจ งานราชการที่เปิดสอบ กรมทรัพยากรธรณี ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2565 งานราชการที่เปิดสอบ ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ นายช่างสำรวจ จำนวน 1...