29.4 C
Bangkok
15/08/2022
Home งานราชการ

งานราชการ

งานราชการ หางานราชการ สมัครงานราชการ สายงานราชการ ตำแหน่งว่างงานราชการ เปิดสอบงานราชการ รับสมัครงานราชการ สมัครพนักงานราชการ สมัครงานกระทรวง สมัครงานเทศบาล สมัครงานเจ้าหน้าที่ราชการ เปิดรับบุคลากร

[งานราชการ] สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

ประกาศรับสมัครงานราชการวันนี้ โดย สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 13 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจ สมัครงานราชการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม - 2 กันยายน 2565 สมัครงานราชการ ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา นิติกรปฏิบัติการ...

อบต.พันท้ายนรสิงห์ ประกาศรับสมัครงาน หลายอัตรา ตรวจสอบตำแหน่งงานว่าง คลิกที่นี่!!!

ประกาศรับสมัครงานราชการวันนี้ โดย อบต.พันท้ายนรสิงห์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงาน อบต. จำนวนมาก สำหรับผู้ที่สนใจ สมัครงาน อบต.พันท้ายนรสิงห์ สมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 16-24 สิงหาคม 2565  เอกสารต้นฉบับ>>> สมัครงาน อบต.พันท้ายนรสิงห์

[งานราชการที่เปิดสอบ] กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ด่วน!!

งานราชการที่เปิดสอบวันนี้ โดย กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป รวม 35 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจ งานราชการที่เปิดสอบ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 - 26 สิงหาคม 2565 งานราชการที่เปิดสอบ ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ ผู้ช่วยช่างเครื่องบิน จำนวน 3 อัตรา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (อิเล็กทรอนิกส์การบิน) จำนวน...

[งานราชการ] สภาพัฒน์ฯ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างวันนี้!!!

ประกาศรับสมัครงานราชการวันนี้ โดย สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ "สภาพัฒน์" จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 40 อัตรา สำหรับผู้ที่สนใจ สมัครงานราชการ สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม - 2 กันยายน 2565

[งานราชการ] สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดสอบงานราชการ ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างวันนี้

ประกาศรับสมัครงานราชการวันนี้ โดย สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 32 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจ งานราชการที่เปิดสอบ กระทรวงพาณิชย์ ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม - 2 กันยายน 2565 งานราชการที่เปิดสอบ ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ จำนวน 30 อัตรา นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 2...

[งานราชการที่เปิดสอบ] กรมสรรพากร เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตรวจสอบตำแหน่งงานวันนี้!!!

ประกาศรับสมัครงานราชการวันนี้ โดย กรมสรรพากร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ จำนวน 753 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจ งานราชการที่เปิดสอบ กรมสรรพากร ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 - 30 สิงหาคม 2565 งานราชการที่เปิดสอบ ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 2 ตำแหน่ง นักวิชาการภาษีปฏิบัติการ...

[งานราชการ]กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครพนักงานราชการ ตรวจสอบตำแหน่งงานได้ที่นี่

ประกาศรับสมัครงานราชการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 16 อัตรา ในส่วนของผู้ที่ต้องการสมัคร งานราชการที่เปิดสอบ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ให้สมัครงานทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 8 - 15 สิงหาคม 2565 งานราชการที่เปิดสอบ ค้นหาตำแหน่งงานราชการ พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก( ปฏิบัติงาน บ้านพักเด็กและครอบครัว จ. กาฬสินธุ์) นักจิตวิทยา...

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างวันนี้

ประกาศรับสมัครงานวันนี้ โดย สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน จำนวน 33 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจ สมัครงาน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 - 31 สิงหาคม 2565 สมัครงาน สำนักผู้ตรวจการแผ่นดิน ตำแหน่งงานว่าง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน...

งานราชการ “กรมราชทัณฑ์” เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งงานว่างเพียบ

ประกาศรับสมัครงานราชการวันนี้ โดยกรมราชทัณฑ์ จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดกรมราชทัณฑ์  ตำแหน่งงานว่างครั้งแรก 72 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครงานราชการ กรมราชทัณฑ์ ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2565 สมัครงานราชการ ตำแหน่งงานว่างครั้งแรก พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 69 อัตรา นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 3...

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดสอบบุคคลเข้ารับราชการ ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างวันนี้

ประกาศรับสมัครงานราชการวันนี้ โดย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุ แต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจ สมัครงานราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1-22 สิงหาคม 2565 สมัครงานราชการ ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ เศรษฐกร ( ปริญญาตโท) จำนวน 3 อัตรา ...