[งานราชการ] กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างที่นี่

0
17741

ประกาศรับสมัครงานราชการวันนี้ โดย กรมเจ้าท่า จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 14 ตำแหน่ง อัตราว่างครั้งแรก จำนวน 39 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.และปริญญาตรี ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัคร สอบรับราชการ กรมเจ้าท่า ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 17 มีนาคม 2565

สอบรับราชการ กรมเจ้าท่า

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. วิศวกรปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา
 2. วิศวกรสำรวจปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา
 3. นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านนโยบายและแผนงาน)  จำนวน 1 อัตรา
 4. นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านการขนส่งทางน้ำ)  จำนวน 1 อัตรา
 5. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา
 6. เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน  จำนวน 6 อัตรา
 7. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  จำนวน 1 อัตรา
 8. เจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน  จำนวน 2 อัตรา
 9. นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน  จำนวน 7 อัตรา
 10. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน  จำนวน 1 อัตรา
 11. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  จำนวน 6 อัตรา
 12. นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน  จำนวน 2 อัตรา
 13. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน  จำนวน 3 อัตรา
 14. นายช่างขุดลอกปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา

วิธีสมัครสอบรับราชการ กรมเจ้าท่า

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะ สอบรับราชการ กรมเจ้าท่า ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 17 มีนาคม 2565 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรมเจ้าท่า ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สอบรับราชการ กรมเจ้าท่า