งานราชการที่เปิดสอบ กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรี 4 ตำแหน่ง

0
1488
กรมพัฒนาที่ดิน

งานราชการที่เปิดสอบ

กรมพัฒนาที่ดิน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ในตำแหน่ง นิติกร เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ นักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิทยาศาสตร์ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 4 ตำแหน่ง รวม 5 อัตรา

สำหรับสมาชิกที่ติดตามตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ และมีความประสงค์จะสมัครงานราชการในครั้งนี้ ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558

กรมพัฒนาที่ดินสมัครงาน กรมพัฒนาที่ดิน

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นิติกร  จำนวน 1 อัตรา

  2. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  จำนวน 1 อัตรา

  3. นักวิชาการเงินและบัญชี  จำนวน 2 อัตรา

  4. นักวิทยาศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดินจะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงานราชการ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบงานราชการ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังปรากฏในลิงก์แนบท้ายเอกสาร

 

ค่าธรรมเนียมการสอบ

ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแต่ละตำแหน่ง จำนวน 230 บาท ซึ่งประกอบด้วย

  1. ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 200 บาท
  2. ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บ  จำนวน 30 บาท

ค่าธรรมเนียมจะไม่คืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน

กรมพัฒนาที่ดิน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ณ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ และทางเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน

 

คลิกเพื่ออ่าน>>>>งานราชการที่เปิดสอบ