[งานราชการ] กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างที่นี่

0
18184

ประกาศรับสมัครงานราชการวันนี้ โดย กรมเจ้าท่า จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัคร สอบรับราชการ กรมเจ้าท่า ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 8 – 22 ธันวาคม 2565

สอบรับราชการ กรมเจ้าท่า

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
  2. นายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา
  3. พนักงานวัดระดับน้ำ จำนวน 1 อัตรา
  4. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  5. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครสอบรับราชการ กรมเจ้าท่า

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะ สอบรับราชการ กรมเจ้าท่า ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 8 – 22 ธันวาคม 2565 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรมเจ้าท่า ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สอบรับราชการ กรมเจ้าท่า