[งานราชการ] กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างวันนี้

0
273

ประกาศรับสมัครงานราชการวันนี้ โดย กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 17 อัตรา  สำหรับผู้ที่สนใจ งานราชการที่เปิดสอบ กระทรวงการต่างประเทศ ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 – 28 ธันวาคม 2565

งานราชการที่เปิดสอบ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 17 อัตรา ประกอบด้วย
  • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา จำนวน 4 อัตรา
  • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เพชรบุรี จำนวน 2 อัตรา
  • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ จำนวน 2 อัตรา
  • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย จำนวน 2 อัตรา
  • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา จำนวน 2 อัตรา
  • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี จำนวน 1 อัตรา
  • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บุรีรัมย์ จำนวน 1 อัตรา
  • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี จำนวน 1 อัตรา
  • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา จำนวน 2 อัตรา

วิธีการสมัครงานราชการ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะ สมัครงานราชการ กระทรวงการต่างประเทศ ให้สมัครงานออนไลน์ได้ ตั้งแต่วันที่ 14 – 28 ธันวาคม 2565 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กระทรวงการต่างประเทศระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>งานราชการที่เปิดสอบ