งานราชการ วุฒิปวช./ปริญญาตรี กรมพัฒนาที่ดิน เปิดสอบพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 16-22 ต.ค.

0
370

งานราชการที่เปิดสอบวันนี้ กรมพัฒนาที่ดิน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. และปริญญาตรี ในส่วนของผู้ที่สนใจ สอบงานราชการ วุฒิปวช./ป.ตรี ให้สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16-22 ตุลาคม 2562

เปิดสอบงานราชการ

ตำแหน่งงานว่าง

  1. นักสำรวจดิน จำนวน 1 อัตรา
  2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 3 อัตรา
  3. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครสอบงานราชการ

ให้ผู้ที่ประสงค์จะสอบงานราชการ สมัครงานทางอินเตอร์เน็ตได้ ตั้งแต่วันที่ 16-22 ตุลาคม 2562 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมพัฒนาที่ดิน ดังปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>เปิดสอบงานราชการ