[งานราชการ] สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดสอบบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งงานว่างหลายอัตรา

0
11172

งานราชการที่เปิดสอบวันนี้ โดย สำนักงานศาลยุติธรรม จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานคดี และเจ้าพนักงานการเงินและบญชี ในส่วนของผู้ที่สนใจงานราชการ ศาลยุติธรรม ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2564

งานราชการ ศาลยุติธรรม

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ
  2. เจ้าพนักงานการเงินและบญชีปฏิบัติงาน

วิธีสมัครงานราชการ ศาลยุติธรรม

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานราชการ ศาลยุติธรรม ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2564 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สำนักงานศาลยุติธรรมระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>งานราชการ ศาลยุติธรรม