[งานราชการ] กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างวันนี้

0
252

ประกาศรับสมัครงานราชการวันนี้ โดย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 58 อัตรา ในส่วนของผู้ที่ต้องการสมัคร งานราชการที่เปิดสอบ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2565

งานราชการที่เปิดสอบ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 31 อัตรา
  2. นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
  3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 21 อัตรา

วิธีสมัครงานราชการ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัคร งานราชการที่เปิดสอบ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

อกสารต้นฉบับ>>> งานราชการที่เปิดสอบ

 


อัพเดทประกาศวันที่ 28 มิย. 65

ประกาศรับสมัครงานราชการวันนี้ โดย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 46 อัตรา ในส่วนของผู้ที่ต้องการสมัคร งานราชการที่เปิดสอบ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันที่ 11 – 25 กรกฎาคม 2565

งานราชการที่เปิดสอบ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 24 อัตรา
  2. พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ERT) จำนวน 2 อัตรา
  3. พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลขนาดหนัก จำนวน 2 อัตรา
  4. พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 9 อัตรา
  5. พนักงานปฏิบัติการด้านสาธารณภัย จำนวน 9 อัตรา

วิธีสมัครงานราชการ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัคร งานราชการที่เปิดสอบ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11- 25 กรกฎาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

อกสารต้นฉบับ>>> งานราชการที่เปิดสอบ