[ด่วนที่สุด] บริษัท การบินไทย รับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่อง 565 อัตรา

0
9713

สมัครงาน การบินไทย

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน บริษัทการบินไทย จำกัด ในตำแหน่ง พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน รุ่น TQV 2016 จำนวนรวม 565 อัตรา

สำหรับสมาชิกท่านใดที่สนใจสมัครงาน การบินไทย ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าวนี้ ให้สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 4 – 15 กรกฎาคม 2559

สมัครงาน การบินไทย

สมัครงาน การบินไทย

ตำแหน่งงานว่าง

  1. พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาวไทย รุ่น TQV 2016 จำนวน 525 อัตรา
  2. พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาวไทย รุ่น TQV 2016 ที่มีความรู้สื่อสาร (อ่าน พูด) ภาษาจีน (แมนดาริน) จำนวน 40 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในเส้นทางบินจีน และ/หรือ เส้นทางที่ บริษัทฯ กำหนด

 

การรับสมัครงาน การบินไทย

ผู้สมัครจะต้องบันทึกรายละเอียดข้อมูลประวัติให้ถูกต้องครบถ้วนในแบบฟอร์มใบสมัครทาง Internet ระหว่างวันที่ 4 – 15 กรกฎาคม 2559 เท่านั้น

 

รายละเอียดเพิ่มเติม สมัครงาน การบินไทย

คลิกที่นี่>>>สมัครงาน