ด่วน!!!! การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ) เขต 4 เปิดสอบงานรัฐวิสาหกิจ 20 อัตรา

0
1988

สมัครงาน การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เขต 4 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในโครงการประปาทันใจ ระยะ 2 ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่างโยธา 20 อัตรา คุณวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สำหรับสมาชิกที่สนใจสมัครงาน การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ) ในครั้่งนี้ ให้ยื่นใบสมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 3 – 19 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

สมัครงานการประปา

สมัครงาน การประปาส่วนภูมิภาค เขต 4

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

  • เจ้าหน้าที่ช่างโยธา จำนวน 20 ราย

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. มีความรู้ในงานช่างโยธาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  2. มีบุคลิกภาพดี น่าเชื่อถือ น่าไว้วางใจ มีความกระตือรือร้น และรักในงานบริการ
  3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี กิริยาวาจาสุภาพ นุ่มนวลอ่อนน้อม เป็นนักฟังที่ดีและทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
  4. มีวินัยในการทำงาน และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
  5. มีปฏิญาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  6. มีความชำนาญในเส้นทางของพื้นที่
  7. มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
  8. หากมีภูมิลำเนาและสามารถสื่อสารภาษาพื้นถิ่นในพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ทั้งนี้ การปฏิบัติงานในโครงการประปาทันใจ (มิสเตอร์ประปา) ต้องมีการขับขี่รถจักรยานยนต์ในพื้นที่ที่การประปาส่วนภูมิภาครับผิดชอบ และอาจต้องปฏิบัติงานในยามวิกาล สุภาพสตรีควรพิจารณาลักษณะงานก่อนการสมัคร

 

การรับสมัครงาน การประปา

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ณ งานทรัพยากรบุคคล กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาค เขต 4 ทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 3 -19 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลาราชการ (ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องแต่งกายสุภาพ ทั่้งนี้การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ขอสงวนสิทธิไม่รับสมัครบุคคลที่แต่งกายไม่สุภาพ)

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก

วันที่ 24 มิถุนายน 2558 ณ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 และทาง Web site การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 http://reg4.pwa.co.th

 

คลิกเพื่ออ่าน>>>>สมัครงาน การประปา