ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจ การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัคร วุฒิ ปวส. เคมี/ไฟฟ้า รับถึง 22 ม.ค. 2563

0
1463

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ช่างทั่วไป วุฒิปวส. โดยผู้สนใจตำแหน่งงานว่างประปา ที่เปิดสอบในครั้งนี้ ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ถึงวันที่ 22 มกราคม 2563

สมัครงานประปา

ตำแหน่งงานว่างประปา

  1. เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
  2. เจ้าหน้าที่ช่างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครตำแหน่งงานว่างประปา

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานตำแหน่งงานว่างประปา ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ที่ กองทรัพยากรบุคคล อาคาร 3 ชั้น 4 สำนักงานใหญ่การประปาส่วนภูมิภาค หลักสี่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 มกราคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>ตำแหน่งงานว่างประปา