ตำแหน่งงานว่าง ช่อง 7 สี รับสมัครงาน 25 ตำแหน่ง ทุกสาขา

0
1066

Bangkok Broadcasting & T.V. Co., Ltd. (ช่อง 7) มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ และต้องการความก้าวหน้า ในอาชีพ เข้าร่วมงานกับบริษัท ฯ หลายอัตรา เพื่อเสริมสร้างทีมงานไว้รองรับ การเจริญเติบโตและขยายตัวทางธุรกิจในตำแหน่งต่าง ๆ

สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครงาน ช่อง 7 ตามประกาศรับสมัครงานบริษัทดังกล่าว สามารถคลิกลิงก์แนบท้ายประกาศ เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของตำแหน่งงานแต่ละตำแหน่ง และสามารถสมัครงานออนไลน์ในลิงก์ได้ทันที

สมัครงาน ช่อง 7

ตำแหน่งงานว่าง

 1. พนักงาน งานส่งเสริมการขายโฆษณา แผนกสนับสนุนการขายโฆษณา สายงานโฆษณา ฝ่ายการตลาด urgent
 2. พนักงาน สังกัดแผนกลิขสิทธิ์รายการ สายงานบริหารสิทธิ์รายการ
 3. พนักงาน สังกัดงานขายโฆษณา แผนกโฆษณา สายงานโฆษณา
 4. พนักงาน สังกัดแผนกกิจกรรมการตลาด สายงานสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์
 5. พนักงาน สังกัดงานเตรียมการผลิต แผนกปรี โปรดักชั่น
 6. เจ้าหน้าที่ธุรการ สายงานตรวจสอบรายการ ฝ่ายเซ็นเซอร์โฆษณาและรายการ
 7. ผู้สื่อข่าว ฝ่ายข่าว
 8. เจ้าหน้าที่ธุรการข่าว แผนกธุรการข่าว ฝ่ายข่าว
 9. พนักงาน แผนกโฆษณาสื่อออนไลน์ สายงานโฆษณา ฝ่ายการตลาด
 10. พนักงาน งานโฆษณาสื่อวิทยุ แผนกโฆษณา สายงานโฆษณา ฝ่ายการตลาด
 11. พนักงาน แผนกตรวจสอบละครและภาพยนตร์ ฝ่ายเซ็นเซอร์โฆษณาและรายการ
 12. ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ ฝ่ายข่าว
 13. ผู้สื่อข่าว ข่าวออนไลน์ ฝ่ายข่าว
 14. พนักงาน สังกัดงานซ่อมบำรุงยานพาหนะ ฝ่ายธุรการ
 15. พนักงาน งานควบคุมและสนับสนุน แผนกสนับสนุนและความปลอดภัย ฝ่ายธุรการ
 16. พนักงาน แผนกภาพลักษณ์องค์กร สายงานสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์
 17. พนักงานส่งเสริมการขายกีฬา แผนกสนับสนุนการขายโฆษณา สายงานโฆษณา
 18. พนักงาน สังกัดงานบริหารสื่อรายการซื้อสิทธิ์ แผนกบริหารสื่อดิจิทัลด้านรายการ
 19. พนักงาน สังกัดงานบริการสารสนเทศ แผนกบริหารข้อมูลสารสนเทศ
 20. พนักงาน สังกัดสายงานควบคุมการผลิตละคร ฝ่ายผลิตรายการละคร
 21. พนักงานกราฟิกดีไซน์
 22. พนักงาน สังกัดงานรายการกีฬา แผนกโปรดักชั่น ฝ่ายผลิตรายการ
 23. พนักงาน สังกัดงานกิจกรรมประชาสัมพันธ์ แผนกประชาสัมพันธ์
 24. Online and Social media officer/พนักงานสื่อออนไลน์
 25. พนักงานปฏิบัติการ งานช่างไม้/ช่างสี แผนกศิลปกรรม ฝ่ายผลิตรายการ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงาน ช่อง 7