ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) รับสมัครงานสารสนเทศ วุฒิปริญญาตรี-โท 4 อัตรา รับถึง 7 ก.ย.

0
1405

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) มีความประสงค์จะเปิดรับบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร ปฏิบัติงานที่ศูนย์วางแผนและบริหารโครงการสารสนเทศ ในส่วนของผู้สนใจสมัครงาน ธอส. ตามประกาศรับสมัครงานของธนาคาร ให้สมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 กันยายน 2562

สมัครงาน ธอส.

ตำแหน่งงานธนาคารที่เปิดรับ

  • พนักงานวางแผนและบริหารโครงการสารสนเทศ/อาวุโส จำนวน 4 อัตรา

การรับสมัครงาน ธอส.

ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครงาน ธอส. สามารถสมัครได้ทาง Website ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 กันยายน 2562 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงาน ธอส.