“ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)” เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานน่าสนใจ

0
185037

ประกาศรับสมัครงานธนาคาร อาคารสงเคราะห์ (ธอส.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร ปฏิบัติงานในศูนย์ป้องกันการทุจริต ด้วยวิธีคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด ในส่วนของผู้ที่สนใจตำแหน่งงานว่าง ธอส. ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2564

ร่วมงานกับ ธอส.

ตำแหน่งงานว่าง ธอส.

  • ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน ศูนย์ป้องกันการทุจริต จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครงานตำแหน่งงานว่าง ธอส.

สำหรับผู้ที่สนใจตำแหน่งงานว่าง ธอส. ตามประกาศรับสมัครงานธนาคารดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2564 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>ตำแหน่งงานว่าง ธอส.