ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส. )ประกาศรับสมัครงานธนาคาร ฝ่ายบัญชี วุฒิปริญญาตรี 3 อัตรา 28 ม.ค.-10 ก.พ.

0
7380

ประกาศรับสมัครงานธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือก และบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร ฝ่ายการบัญชี วุฒิปริญญาตรี จำนวน 3 อัตรา โดยผู้สนใจตำแหน่งงาน ธอส. ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2563

ร่วมงานกับ ธอส.

ตำแหน่งงาน ธอส.

  • พนักงานฝ่ายบัญชี จำนวน 3 อัตรา

วิธีสมัครงานตำแหน่งงาน ธอส.

ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครงานตำแหน่งงาน ธอส. ตามประกาศรับสมัครงาน สามารถสมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>ตำแหน่งงานธอส.