ธนาคารอิสลาม รับสมัครงานหลายตำแหน่ง คลิกเพื่อสมัครงานออนไลน์

0
14538

สมัครงานธนาคารอิสลาม

จากความมุ่งหวังของชาวไทยมุสลิม ในระยะแรกของการดำเนินการของธนาคารอิสลาม ที่มุ่งเน้นลูกค้าเป้าหมายชาวไทยมุสลิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคใต้ แต่ธนาคารตระหนักเสมอว่าบริการตามแนวทางอิสลาม สามารถสนองต่อความต้องการของประชาชนทั่วไปได้โดยไม่จำกัดให้อยู่เพียงในระบบธนาคารกระแสหลัก ซึ่งอิงกับระบบดอกเบี้ย ธนาคารจึงมุ่งเน้นการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ปรับปรุงภาพลักษณ์ให้ทันสมัย และให้บริการโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า ภายใต้หลักคุณธรรมที่ใส่ใจ ห่วงใยทุกกลุ่มสังคม เคร่งครัดในหลักศาสนาอิสลาม ยึดมั่นในสัญญาที่ตกลง และบริหารงานด้วยความโปร่งใส ด้วยเหตุนี้ธนาคารอิสลาม จึงเป็นธนาคารที่แตกต่างและทางเลือกใหม่ให้กับทุกคน ไม่จำกัดเชื้อชาติและศาสนา และในเดือนตุลาคม 2550 กระทรวงการคลังได้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของธนาคาร ทำให้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โดยปัจุบันธนาคารมี 130 สาขา ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

สมัครงานธนาคารอิสลาม

สมัครงานธนาคารอิสลาม

ตำแหน่งงานว่าง

  1. ผู้จัดการบริหารส่วน ส่วนตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
  2. เจ้าหน้าที่อาวุโส – ผู้ช่วยผู้จัดการบริหารส่วน ส่วนตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ จำวนหลายอัตรา
  3. ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนงานสนับสนุน ฝ่ายกฏหมาย จำนวน 1 อัตรา

 

หรือ สมัครงาน ONLINE กับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ระเบียบการกรอกใบสมัครงาน ONLINE

  1. ควรกรอกรายละเอียดส่วนตัวให้ครบทุกช่อง
  2. ระบุเบอร์โทรศัพท์ ควรเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่ธนาคารฯ สามารถติดต่อได้ทันที
  3. ควรระบุเงินเดือนที่ต้องการเพื่อประกอบการพิจารณา
  4. กรณีประสงค์จะแนบรูปถ่าย กรุณา Attach File รูปถ่ายที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน เพื่อประโยชน์ของท่านในการพิจารณาตำแหน่งงาน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

  • ส่วนสรรหาและว่าจ้าง ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

  • หมายเลขโทรศัพท์ 0 2650 6999 ต่อ 7182

 

คลิกเพื่ออ่าน>>>>สมัครงานธนาคารอิสลาม