บริษัท ทีโอที จำกัด (TOT) เปิดรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ

0
1429

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก และลูกจ้างนิติบุคคลที่ปฏิบัติงานกับทีโอที เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน ปฏิบัติงาน ณ ส่วนงานในสำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ นครหลวง ปริมณฑล และภูมิภาค

สำหรับผู้สนใจสมัครงาน ทีโอที ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562

สมัครงาน ทีโอที

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

  1. นักบริหารงานทั่วไป
  2. นักคอมพิวเตอร์ และ วิศวกร/นักคอมพิวเตอร์
  3. นักบริหารผลิตภัณฑ์
  4. ช่างเทคนิค

การรับสมัครงาน ทีโอที

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครงาน ทีโอที สมัครผ่านระบบออนไลน์โดยกรอกรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของ บริษัท ทีโอที จำกัด ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงาน ทีโอที