รับสมัครงาน!!! บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด หางาน ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างที่น่าสนใจ

0
39522

สมัครงาน อำพลฟูดส์

บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด กำลังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง ถ้าท่านเป็นคนรุ่นใหม่ ไฟแรง มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้งาน และมีคุณสมบัติตรงตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ โดยการคลิกเข้าไปดูคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้จากเอกสารแนบท้ายประกาศ และสามารถสมัครงานออนไลน์ได้ในคราวเดียวกัน

สมัครงาน อำพลฟูดส์

ตำแหน่งงานว่าง

 1. เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาธุรกิจภาษาอังกฤษ ภาษาจีน/รัสเซีย/ญี่ปุ่น หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานท่าเตียน
 2. เจ้าหน้าที่ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ การทำงานด้าน MIS / ERP
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานท่าเตียน
 3. ซุปเปอร์ไวเซอร์/หัวหน้างาน ฝ่ายประกันคุณภาพ จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาโทขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ การทำงานด้านประกันคุณภาพ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานอำพลฟูดส์ พุทธมณฑลสาย 5
 4. เจ้าหน้าที่ ฝ่ายจัดซื้อ จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานอำพลฟูดส์ พุทธมณฑลสาย 5
 5. เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ ฝ่ายการจัดการความรู้ จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ นิเทศศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ การทำงานด้านตัดต่อวิดีโอ ทำกราฟิกได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานอำพลฟูดส์ พุทธมณฑลสาย 5
 6. หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่ ฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาโลจิสติกส์ การจัดการอุตสาหกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถทำงานเข้ากะได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานอำพลฟูดส์ พุทธมณฑลสาย 5
 7. ซุปเปอร์ไวเซอร์ ฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาโลจิสติกส์ การจัดการอุตสาหกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ การทำงานด้านคลังสินค้าอย่างน้อย 2-5 ปี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานอำพลฟูดส์ พุทธมณฑลสาย 5
 8. เจ้าหน้าที่ ฝ่ายตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร เทคโนโลยีชีวภาพหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถทำงานเข้ากะได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานอำพลฟูดส์ พุทธมณฑลสาย 5
 9. หัวหน้างาน ฝ่ายตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาโทขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร เทคโนโลยีชีวภาพหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถทำงานเข้ากะได้ / สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานอำพลฟูดส์ พุทธมณฑลสาย 5
 10. ซุปเปอร์ไวเซอร์ ฝ่ายตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาโทขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร เทคโนโลยีชีวภาพหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี
  • มีความรู้เรื่องมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 17025
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานอำพลฟูดส์ พุทธมณฑลสาย 5
 11. เจ้าหน้าที่/หัวหน้างานสรรหาและว่าจ้าง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ งานด้านสรรหาและว่าจ้าง
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานอำพลฟูดส์ พุทธมณฑลสาย 5
 12. เจ้าหน้าที่/หัวหน้างานฝึกอบรม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ งานด้านฝึกอบรม
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานอำพลฟูดส์ พุทธมณฑลสาย 5
 13. เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานอำพลฟูดส์ พุทธมณฑลสาย 5
 14. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ งานด้านทรัพยากรบุคคล 5-10 ปี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานอำพลฟูดส์ พุทธมณฑลสาย 5
 15. หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • ทำงานเป็นกะได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานอำพลฟูดส์ พุทธมณฑลสาย 5
 16. เจ้าหน้าที่ควบคุมบอยเลอร์ ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาเครื่องกล/ช่างยนต์/เครื่องกลโรงงาน
  • มีประสบการณ์ด้านบอยเลอร์และระบบผลิตลมอัด
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานอำพลฟูดส์ พุทธมณฑลสาย 5
 17. เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบบำบัดน้ำ ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถทำงานเข้ากะได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานอำพลฟูดส์ พุทธมณฑลสาย 5
 18. เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปวส.ขึ้นไป สาขาเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถทำงานเข้ากะได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานอำพลฟูดส์ พุทธมณฑลสาย 5
 19. เจ้าหน้าที่วิศวกรรมซ่อมบำรุง ฝ่ายวิศวกรรม จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปวส.ขึ้นไป สาขาเครื่องกล/ไฟฟ้า/เทคนิคอุตสาหกรรม
  • มีประสบการณ์ ด้านการวางแผนซ่อมบำรุงเครื่องจักร
  • สามารถทำงานเข้ากะได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานอำพลฟูดส์ พุทธมณฑลสาย 5
 20. เจ้าหน้าที่วิศวกรรมปฎิบัติการ ฝ่ายวิศวกรรม จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล/ไฟฟ้า/เทคนิคอุตสาหกรรม
  • มีประสบการณ์ ด้านระบบไฟฟ้าและเครื่องทำความเย็น
  • สามารถทำงานเข้ากะได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานอำพลฟูดส์ พุทธมณฑลสาย 5
 21. เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรี สายวิทยาศาสตร์
  • สามารถทำงานเข้ากะได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานอำพลฟูดส์ พุทธมณฑลสาย 5
 22. ซุปเปอร์ไวเซอร์/หัวหน้างาน ฝ่ายผลิต จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ 2-5 ปี
  • สามารถทำงานเข้ากะได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานอำพลฟูดส์ พุทธมณฑลสาย 5
 23. เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร ฝ่ายผลิต จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถทำงานเข้ากะได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานอำพลฟูดส์ พุทธมณฑลสาย 5
 24. ซุปเปอร์ไวเซอร์/หัวหน้างาน ควบคุมเครื่องจักร ฝ่ายผลิต จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ 0-5 ปี
  • สามารถทำงานเข้ากะได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานอำพลฟูดส์ พุทธมณฑลสาย 5

ผู้ที่มีความประสงค์ จะสมัครงานในตำแหน่งงานว่าง สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเพิ่มเติมได้โดยการคลิกลิงก์แนบท้ายประกาศ หากพบว่าไม่มีตำแหน่งที่ตรงตามวุฒิการศึกษาที่มี สามารถสมัครงานกับบริษัท อำพลฟูดส์ ได้โดยตรงตามช่องทางดังนี้

การสมัครงานด้วยตนเอง

เอกสารเพื่อประกอบการสมัครงาน

 • รูปถ่ายสี / ขาวดำ ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาวุฒิการศึกษา ( Transcript )
 • สำเนาหนังสือรับรองการเกณฑ์ทหาร
 • หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

ลงทะเบียนสมัครงาน และรับใบสมัครจากเจ้าหน้าที่ กรอกรายละเอียดในใบสมัคร ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน ยื่นใบสมัคร และเอกสารในการสมัครงาน ให้กับเจ้าหน้าที่ ทำแบบทดสอบ ในตำแหน่งที่ต้องมีการทดสอบความรู้ ทางด้านวิชาชีพ บริษัท จะติดต่อกลับไปยังท่านภายใน 3-5 วัน นับจากวันที่ท่านยื่นใบสมัคร

การสมัครงานทาง E-mail : [email protected]

ขั้นตอนการสมัครงานทาง E-mail

 • แนบประวัติส่วนตัว
 • ประวัติการศึกษา
 • ประวัติการทำงานของท่าน
 • ระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร
 • ระบุเงินเดือนที่ต้องการ

หมายเหตุ: ทางบริษัทจะติดต่อกลับไปพร้อมนัดมาสัมภาษณ์งาน

การสมัครงานทางจดหมาย

ขั้นตอนการสมัครงานทางจดหมาย

 • ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน
 • ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร
 • รูปถ่ายสี / ขาวดำ ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาวุฒิการศึกษา ( Transcript )
 • สำเนาหนังสือรับการเกณฑ์ทหาร
 • หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

พร้อมกับแนบเอกสารการสมัครงาน มาที่

แผนกสรรหาและว่าจ้าง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด
392/56 -57 ซ.ปรีชาพาณิชย์ ถ.มหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0-2622-3434โทรสาร 0-2226-1829

อ่านรายละเอียดต้นฉบับ >>>> สมัครงาน อำพลฟูดส์