ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับวุฒิ ปวส./ป.ตรี 4 อัตรา ถึง 18 ต.ค.

0
532

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จะดำเนินการสอบและบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จำนวน 3 ตำแหน่ง รวม 4 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.และปริญญาตรี ผู้สนใจสมัครสอบข้าราชการ ตามประกาศดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2562

สอบข้าราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
  2. นักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  3. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

วิธีการสมัครสอบข้าราชการ

ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบข้าราชการ สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลดังปรากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สอบข้าราชการ