มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง การเงินและบัญชี วุฒิปวส.

0
1045

สมัครงานมหาวิทยาลัยนครพนม

มหาวิทยาลัยนครพนม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปวส. สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครงานมหาวิทยาลัยนครพนม ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้สมัครงานออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 18-31 กรกฎาคม 2559

สมัครงาน มหาวิทยาลัยนครพนม

 

สมัครงานมหาวิทยาลัยนครพนม

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงานมหาวิทยาลัย

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ มหาวิทยาลัยนครพนม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงานมหาวิทยาลัย

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเลือกสรร ให้สมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 18 – 31 กรกฎาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 100 บาท

 

เอกสารต้นฉบับ สมัครงานมหาวิทยาลัย