มหาวิทยาลัยราชภฎวไลยอลงกรณ์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 588 อัตรา

0
7971

ประกาศมรับสมัครงานมหาวิทยาลัย โดย มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 588 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครงานมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2564

สมัครงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. ประชาชนทั่วไป  จำนวน 330 อัตรา
  2. นักศึกษาหรือผู้อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษาจากสถาบันการศึกษา ต่าง ๆ  จำนวน 102 อัตรา
  3. บัณฑิตจบใหม่ จำนวน 126 อัตรา

วิธีสมัครงานมหาวิทยาลัย

1) สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 29 – 7 ตุลาคม 2564 ที่ งานบริหารงานบุคคล ชั้น 2อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
2) สมัครทางออนไลน์ เว็บไซต์ http://hrm.vru.ac.th/index.html หัวข้อ โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะปิดระบบการรับสมัครทางออนไลน์ในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 16.30 น.

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานมหาวิทยาลัย