รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปวส. กรมทรัพย์สินทางปัญญา สมัครงานออนไลน์ 20-28 ม.ค.

0
638

กรมทรัพย์สินทางปัญญา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ และเจ้าพนักงานการพาณิชย์ วุฒิปวส. โดยผู้สนใจงานราชการ วุฒิปวส. กรมทรัพย์สินทางปัญญา ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20-28 มกราคม 2563

งานราชการ วุฒิปวส.

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตรา
  2. เจ้าพนักงานการพาณิชย์ จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครงานราชการ วุฒิปวส.

ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานราชการ วุฒิปวส. กรมทรัพย์สินทางปัญญา สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20-28 มกราคม 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>งานราชการ วุฒิปวส.