รับสมัครสอบงานราชการ กรมชลประทาน 11 อัตรา

0
1418
สมัครงาน กรมชลประทาน

ประกาศรับสมัครงานราชการ

งานราชการ ส่งท้ายปี 2557 วันนี้ เป็นประกาศรับสมัครงานราชการของกรมชลประทาน ซึ่งกำลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อทำการสอบแข่งขัน บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ 2558 ในตำแหน่งต่างๆ รวม 8 ตำแหน่ง ซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบได้จากเอกสารแนบท้ายประกาศ

สำหรับผู้ที่มีความต้องการจะสมัครงานราชการ กรมชลประทาน ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 – 25 ธันวาคม 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครงาน กรมชลประทาน

สมัครงาน กรมชลประทาน

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา

  2. วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา

  3. วิศวกรสำรวจปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา

  4. นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ  จำนวน 2 อัตรา

  5. นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา

  6. นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา

  7. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  จำนวน 3 อัตรา

  8. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา

 

การรับสมัครสอบงานราชการ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 – 25 ธันวาคม 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังปรากฏในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องชำระค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 230 บาท เมื่อชำระค่าธรรมเนียมแล้ว จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

กรมชลประทาน จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบให้ทราบ ภายในวันที่ 9 มกราคม 2558 ทางเว็บไซต์ http://www.rid.go.th และ http://job.rid.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน”

 

อ่านรายละเอียดทั้งหมด>>>สมัครงาน กรมชลประทาน