รับสมัครสอบเข้ารับราชการ กรมพัฒนาที่ดิน วุฒิปวส./ปริญญาตรี 8 ตำแหน่ง 15 อัตรา 16 มี.ค.- 3 เม.ย.

0
1824

กรมพัฒนาที่ดิน มีความประสงค์จะรับสมัครสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 8 ตำแหน่ง รวม 15 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับปวส. และปริญญาตรี โดยผู้สนใจสมัครสอบเข้ารับราชการ กรมพัฒนาที่ดิน สามารถสมัครงานออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม – 3 เมษายน 2563

สอบเข้ารับราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นักวิชการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
  2. นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  3. นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  4. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
  5. นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  6. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
  7. เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
  8. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา

วิธีสมัครสอบเข้ารับราชการ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับราชการ กรมพัฒนาที่ดิน ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม – 3 เมษายน 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรมพัฒนาที่ดินระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สอบเข้ารับราชการ