ร่วมงานกับกสิกรไทย ตำแหน่งงานว่าง Customer Experience Management Specialist

0
1572

ธนาคารกสิกรไทย กำลังเปิดรับสมัครบุคคลรุ่นใหม่ ไฟแรง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน ในตำแหน่ง Customer Experience Management Specialist

ร่วมงานกับกสิกรไทย

ตำแหน่งงานว่าง

รายละเอียดงาน

  • วิเคราะห์และระบุความต้องการของลูกค้า พร้อมบอกความคาดหวังของลูกค้า เพื่อนำมาสร้างผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้
  • ออกแบบกลยุทธ์ พัฒนาสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้าทางธุรกิจต่างๆ เพื่อที่จะได้ทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างผลประโยชน์ร่วมกันทางธุรกิจได้อย่างราบรื่น
  • ประสานงาน ติดต่อกับทางคู่ค้าทางธุรกิจ เพื่อพัฒนาขั้นตอนการดำเนินงานที่สามารถรองรับลูกค้ารุ่นใหม่ได้มากขึ้น
  • จัดการโครงการที่ถูกมอบหมาย รวมทั้งแก้ไขปัญหา ข้อผิดพลาด พร้อมกับไปการพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ภายในกรอบกระบวนการที่มีมาตรฐานมั่นคง
  • .

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • ปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ การจัดการธุรกิจ การตลาด MBA หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ปริญญาตรีด้านวิศวะกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

Location: ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ง่ายๆได้เลยที่
https://bit.ly/2XJtRCc