[ล่าสุด] การบินไทย รับสมัครงาน ตำแหน่งงานว่าง 47 ตำแหน่ง หลายร้อยอัตรา

0
36539

ประกาศรับสมัครงาน การบินไทย

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีมติเห็นชอบอนุมัติให้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในเครือ เพื่อให้บริการงานที่ต้องการบุคลากร เฉพาะบางกลุ่มประเภทงาน ในชื่อภาษาไทยว่า “บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด” และชื่อภาษาอังกฤษว่า “WingSpan Services Company Limited”  มีวัตถุประสงค์หลักของการดำเนินงานของบริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด (WingSpan Services Co., Ltd.) ไม่ได้เพื่อแสวงหากำไร แต่เป็นไปเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ บริษัท การบินไทยฯ ในด้านการสรรหาทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ พนักงานได้รับได้รับสวัสดิการตามกฏหมายแรงงานอย่างยุติธรรม และลดต้นทุนด้านบุคลากรในระยะยาว และเพื่อให้เกิดความคล่องตัว สอดคล้องกับแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพองค์กร โดยเน้นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เป็นปัจจัยที่สำคัญในการสร้างความสำเร็จของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สร้างศักยภาพในการแข่งขันในระยะยาว และลดต้นทุนบุคลากร ให้บริการงานที่ต้องการบุคลากร เฉพาะบางกลุ่มประเภทงาน ดังนั้น การให้บริการของบริษัท วิงสแปนฯ จะมีรูปแบบ ดังนี้

 1. เป็นลักษณะงานให้บริการที่ต้องมีความเชี่ยวชาญ ผ่านการอบรมเฉพาะด้าน
 2. งานที่ต้องการทักษะเฉพาะด้าน (Special Skill เช่น ด้านบริการ)
 3. ต้องการเฉพาะบุคลากรที่มีอายุน้อย สภาพร่างกายพร้อมที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. งานที่ต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยไม่มีอัตราการลาออกสูง
 5. งานที่ต้องการจ้างในระยะเวลายาว มีอัตราการจ่ายค่าตอบแทนที่สูง มีความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path)
 6. งานที่จ้างงาน/แรงงานภายนอกทำอยู่ในปัจจุบันแล้วไม่เป็นผลดีต่อบริษัท การบินไทยฯ
 7. พนักงานที่ต้องติดต่อบริการลูกค้าโดยตรง (Customer Direct Contact)

 

สำหรับสมาชิกท่านใดที่ต้องการสมัครงาน การบินไทย ให้ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างที่ต้องการสมัคร จากนั้นคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ (แนบท้ายประกาศ) เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เตรียมเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการสมัครงานให้พร้อม เพราะสามารถสมัครงานออนไลน์ได้ทันที

สมัครงาน การบินไทย

 

สมัครงาน การบินไทย

ตำแหน่งงานว่าง

 1. Customer Service Agent ประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ     จำนวน 50 อัตรา
 2. พยาบาลอาชีวอนามัย     จำนวน 1 อัตรา
 3. SYSTEM ANALYST 1  จำนวน 1 อัตรา
 4. Programmer Analyst 1 (VH)  จำนวน 2 อัตรา
 5. Programmer Analyst 1 ประจำกอง (VX)  จำนวน 3 อัตรา
 6. System Programmer 1 (VS-D) จำนวน 2 อัตรา
 7. ผู้ประสานงานประจำครัวการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (FOREMAN DC)  จำนวน 3 อัตรา
 8. Store Keeper Trainee (SK T) ประจำกองเครื่องมืออุปกรณ์และพัสดุฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยาน (MM)  จำนวน 2 อัตรา
 9. แผนกบริการสายการบินลูกค้า (CL-O) สุวรรณภูมิ     ไม่จำกัดจำนวน
 10. Auto Mechanic Trainee ประจำสถานีภูเก็ต (HKTGO)     จำนวน 3 อัตรา
 11. แผนกบริการสายการบินไทย (CL-T) ดอนเมือง     ไม่จำกัดจำนวน
 12. กองการผลิต ฝ่ายครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (CJ)     ไม่จำกัดจำนวน
 13. Programmer Analyst 1 ประจำกองโครงสร้างสถาปัตยกรรมและกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (VQ)     จำนวน 1 อัตรา
 14. กองการผลิตฝ่ายครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ(CP)     ไม่จำกัดจำนวน
 15. กองการผลิตฝ่ายครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (CP)     ไม่จำกัดจำนวน
 16. Accounting Officer ประจำกองตรวจจ่าย (EV)     จำนวน 1 อัตรา
 17. Accounting Officer ประจำแผนกบัญชีการผลิต (TH-W)     จำนวน 2 อัตรา
 18. กองการผลิต ฝ่ายครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (CO-T, CO-H)     ไม่จำกัดจำนวน
 19. Operator Helper ผู้ช่วยพนักงานขับเคลื่อนอุปกรณ์บริการบนเครื่องบิน (2P-D/E)     ไม่จำกัดจำนวน
 20. Mechanic ประจำกองสนับสนุนงานซ่อมบำรุง (2V)     ไม่จำกัดจำนวน
 21. พนักงานขับรถ แผนกบริการขนส่ง (CL-D, Hiload)     ไม่จำกัดจำนวน
 22. Programmer Analyst 1 (VU-T)     จำนวน 1 อัตรา
 23. พนักงานธุรการประจำแผนกบริการการจัดซื้อจัดจ้าง (FY-P)     จำนวน 1 อัตรา
 24. พนักงานขับรถ แผนกบริการขนส่ง (CL-D ,Van)     ไม่จำกัดจำนวน
 25. แผนกบริการสายการบินไทย (CL-T) สุวรรณภูมิ     ไม่จำกัดจำนวน
 26. FOREMAN / OFFICER (FA)     ไม่จำกัดจำนวน
 27. Marketing Officer สังกัดกองการตลาดรอยัลออร์คิดพลัส (SK)     จำนวน 3 อัตรา
 28. International Relations 1 สังกัดฝ่ายสังคมออนไลน์ (D4/4K)     จำนวน 1 อัตรา
 29. Foreman กองบริการระวางบรรทุก (2L)     ไม่จำกัดจำนวน
 30. Correspondence Officer ประจำกองบริการสมาชิกรอยัลออร์คิคพลัส (SO)     จำนวน 3 อัตรา
 31. Mechanic ประจำกองซ่อมบำรุงอุปกรณ์และยานพาหนะ (2B)     ไม่จำกัดจำนวน
 32. Senior Clerk ประจำกองประสานงานบุคลากรการบิน (OD)     จำนวน 2 อัตรา
 33. พนักงานขับรถลากจูงสัมภาระสินค้าและไปษณีย์ภัณฑ์ (2T-P)!!!ด่วน มีเบี้ยขยัน     ไม่จำกัดจำนวน
 34. เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงราคาน้ำมันอากาศยาน (JJ)     จำนวน 2 อัตรา
 35. เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านการขาย (AC)     จำนวน 1 อัตรา
 36. Customer Service Agent ประจำที่ท่าอากาศยานภูเก็ต     จำนวน 20 อัตรา
 37. ผู้ช่วยพ่อบ้าน แม่บ้านและบริการ / บริการและพ่อบ้านแม่บ้าน (CV-O)     ไม่จำกัดจำนวน
 38. พนักงานบริการ ประจำภัตตาคาร YELLOW ORCHID (CC-K)     จำนวน 10 อัตรา
 39. Accounting Officer ประจำกองบัญชีดิจิทัล (NC)     จำนวน 2 อัตรา
 40. OVH. Shop Mechanic Trainee (LD-W)     ไม่จำกัดจำนวน
 41. Overhaul Shop Mechanic เพื่อสนับสนุนงานล้างทำความสะอาดเครื่องบิน (LT-F)     ไม่จำกัดจำนวน
 42. Programmer (HH)     จำนวน 1 อัตรา
 43. พนักงานสำรองที่นั่งและขายบัตรโดยสารทางโทรศัพท์ (TCC AGENT) HH     จำนวน 5 อัตรา
 44. ตำแหน่งแพทย์อาชีวเวชศาสตร์     จำนวน 1 อัตรา
 45. Mechanic Helper ผู้ช่วยพนักงานขับเคลื่อนอุปกรณ์บริการบนเครื่องบิน (2P)     ไม่จำกัดจำนวน
 46. System Programmer 1 (VZ)     จำนวน 1 อัตรา
 47. TICKETING RESERVATION (Agent 1)  จำนวน 5 อัตรา

 

เอกสารต้นฉบับ สมัครงาน การบินไทย