**ล่าสุด** การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดสอบงานรัฐวิสาหกิจ วุฒิปวส. 26 อัตรา

0
1745

สมัครงาน การประปาส่วนภูมิภาค

งานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบล่าสุด การประปาส่วนภูมิภาค สังกัดกระทรวงมหาดไทย กำลังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อทำการสอบคัดเลือก ขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ในโครงการประปาทันใจระยะ 2 สำหรับผู้ที่สนใจ ต้องการสมัครงาน การประปาส่วนภูมิภาค ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจในครั้งนี้ ให้สมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 9 – 20 มีนาคม 2558

สมัครงานการประปา

สมัครงาน การประปาส่วนภูมิภาค

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

  • เจ้าหน้าที่ช่างโยธา จำนวน 26 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางช่างโยธา / ช่างก่อสร้าง / ช่างสำรวจ
  2. มีความรู้ในงานช่างโยธาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  3. มีบุคลิกภาพดี น่าเชื่อถือ น่าไว้วางใจ มีความกระตือรือร้น และรักในงานบริการ
  4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี กิริยาวาจาสุภาพ นุ่มนวลอ่อนน้อม เป็นนักฟังที่ดีและทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
  5. มีวินัยในการทำงาน และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
  6. มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  7. มีความชำนาญในเส้นทางของพื้นที่
  8. มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
  9. หากสามารถสื่อสารภาษาพื้นถิ่นในพื้นที่ที่ปฏิบัติงานได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ทั้งนี้ การปฏิบัติงานในโครงการประปาทันใจ (มิสเตอร์ประปา) ต้องมีการขับขี่รถจักรยานยนต์ในพื้นที่ที่การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) รับผิดชอบ และอาจต้องปฏิบัติงานในยามวิกาล สุภาพสตรีควรพิจารณาลักษณะงานก่อนการสมัคร

 

การรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ

ผู้ประสงค์จะสมัครงานรัฐวิสาหกิจเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 9 – 20 มีนาคม 2558 โดยผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับสมัครบุคคลที่แต่งกายไม่สุภาพ)

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก

วันที่ 3 เมษายน 2558 ณ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เขต 10 และทางเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 http://reg10.pwa.co.th

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>>>Download Link