ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ (ชลประทาน) รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 6 อัตรา รับถึง 8 ม.ค.63

0
3573

ประกาศรับสมัครงาน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ (โรงพยาบาลชลประทาน) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา โดยผู้สนใจสมัครงานชลประทาน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ให้สมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 มกราคม 2563

สมัครงานชลประทาน

ตำแหน่งงานว่าง

  1. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
  2. ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม จำนวน 1 อัตรา
  3. พนักงานบริการ งานทันติกรรม จำนวน 2 อัตรา
  4. พนักงานบริการ สาขาพยาธิวิทยาคลีนิคและกายวิภาค จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครงานชลประทาน

ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครงานชลประทาน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลชลประทาน ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 มกราคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานชลประทาน