สนง.เศรษฐกิจการคลัง รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรี 1 อัตรา

0
1462

สมัครงานราชการ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา ในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป โดยผู้ที่สอบผ่าน ได้รับการบรรจุเข้าทำงานในตำแหน่งดังกล่าว จะได้รับอัตราเงินเดือน 18,000 บาท

สำหรับสมาชิกที่สนใจ ต้องการสมัครงานราชการ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง

สมัครงาน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

 

สมัครงานราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

นักจัดการงานทั่วไป  จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงานราชการ

วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการ บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบสามารถตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิของสำนักงาน ก.พ. โดยสามารถตรวจสอบได้ที่ http://www.ocsc.go.th ในหัวข้อ “การเข้ารับราชการ” และหัวข้อย่อย “การรับรองคุณวุฒิ”

 

การรับสมัครงานราชการ

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังปรากฏรายละเอียดในเอกสารแนบท้าย

 

เอกสารต้นฉบับ สมัครงานราชการ