สมัครงานแบงค์กรุงศรี Wealth Advisor สอบและสัมภาษณ์ 1 ก.พ.2563

0
5513

มาร่วมเป็นหนึ่งในทีมงาน Wealth Advisor มืออาชีพของกรุงศรี เพื่อสร้างประสบการณ์ด้านการลงทุนของลูกค้า ให้เป็นเรื่องง่าย ด้วยกันกับเรา

สมัครงานแบงค์กรุงศรี

ตำแหน่งงานว่าง

  • Wealth Advisor

คุณสมบัติของผู้สมัครงานแบงค์กรุงศรี

  • ปริญญาตรีหรือโท สาขาการเงินการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในการแนะนำผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุน เช่น กองทุนรวม ตราสารหนี้ หุ้นกู้ ฯลฯ
  • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC License)
  • สามารถปฏิบัติงานสาขาของธนาคารกรุงศรีฯ ในพื้นที่กรุงเทพ และปริมณฑลได้
  • หากมีประสบการณ์ในการดูแลกลุ่มลูกค้าที่มีหน่วยลงทุนมากกว่า 5 ล้านบาทขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ผู้สมัครที่ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นจะได้รับการติดต่อกลับเพื่อยืนยันการเข้าสอบและสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 29 มกราคม 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

Krungsri Recruitment Center
โทรศัพท์: 0-2296-2000 ต่อ 51444

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานแบงค์กรุงศรี