การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เขต 1 ภาคใต้ เปิดรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งงานว่าง วุฒิปวช. 16 อัตรา

0
830

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เขต 1 ภาคใต้ จังหวัดเพชรบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. จำนวน 3 ตำแหน่ง รวม 16 อัตรา สำหรับผู้ที่สนใจตำแหน่งงานว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2563

สมัครงาน กฟภ.

ตำแหน่งงานว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

  1. ผู้ช่วยบัญชี  จำนวน 1 อัตรา
  2. ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) จำนวน 15 อัตรา

วิธีสมัครตำแหน่งงานว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครตำแหน่งงานว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าว ให้ขอรับและยื่นใบสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต้ จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>ตำแหน่งงานว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค