ข่าวงาน!!! กสท. โทรคมนาคม เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน จำนวน 4 อัตรา

0
72017

สมัครงาน กสท.

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานในคุณวุฒิปริญญาโท หรือปริญญาตรีสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง จำนวนทั้งสิ้น 4 อัตรา

สำหรับสมาชิกที่สนใจ สมัครงาน บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด ให้สมัครด้วยตนเอง ทางอินเตอร์เน็ต ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม – 3 เมษายน 2562

สมัครงาน กสท

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

 1. ฝ่ายผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (ส่วนบริการด้านเทคนิคความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ) จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโทรคมนาคม / ไฟฟ้าสื่อสาร / อิเล็กทรอนิกส์ / คอมพิวเตอร์ หรือ ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. ฝ่ายผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (ส่วนมาตรฐานความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ) จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • คุณวุฒิปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโทรคมนาคม / ไฟฟ้าสื่อสาร / อิเล็กทรอนิกส์ / คอมพิวเตอร์ หรือ ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ
 3. ฝ่ายวิศวกรรมสื่อสารไร้สาย จำนวน 2 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโทรคมนาคม / ไฟฟ้าสื่อสาร / อิเล็กทรอนิกส์ / คอมพิวเตอร์ส

การสมัครงาน กสท โทรคมนาคม

1. ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) โทรศัพท์ 0-2104-3481, 0-2104-3322, 0-2104-4256

2. สำหรับสมาชิกที่สนใจ สมัครงาน บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด สามารถสมัครด้วยตนเอง ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.cattelecom.com ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม – 3 เมษายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารต้นฉบับ >>> สมัครงาน กสท