สมัครงาน ช่อง 7 สี ตำแหน่งงานว่าง 20 ตำแหน่ง สมัครด่วน!!!

0
14517

สมัครงาน ช่อง 7 สี

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 หรือที่เรารู้จักกันทั่วไปคือ ช่อง 7 สี กำลังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปหลากหลายสาขาวิชา เพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน รวมจำนวน 20 ตำแหน่ง โดยผู้ที่สนใจ สามารถสมัครงานได้โดยการคลิกลิงก์แนบท้ายประกาศ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และทำการสมัครงานออนไลน์ได้จากเว็บไซต์

สมัครงาน ช่อง 7

สมัครงาน ช่อง 7 สี

ตำแหน่งงานว่าง

 1. พนักงาน แผนกต่างประเทศ
 2. ช่างเทคนิค ฝ่ายเทคนิคด้านผลิตรายการและออกอากาศ
 3. นักงาน แผนกบริการสื่อด้านข่าว ฝ่ายบริหารทรัพยากรสื่อ
 4. พนักงาน แผนกตรวจสอบโฆษณา ฝ่ายเซ็นเซอร์โฆษณา
 5. พนักงาน งานติดต่อสอบถาม ฝ่ายธุรการ
 6. พนักงาน แผนกตรวจสอบรายการ ฝ่ายผลิตรายการ
 7. พนักงาน งานชิปปิ้ง ฝ่ายธุรการ
 8. พนักงาน งานข่าวบันเทิง ฝ่ายผลิตรายการ
 9. พนักงาน แผนกวัสดุเทปโฆษณา ฝ่ายเซ็นเซอร์โฆษณา
 10. พนักงาน แผนกควบคุมระบบ CCTV ฝ่ายธุรการ
 11. พนักงาน แผนกสนับสนุนการผลิตละคร ฝ่ายผลิตรายการ
 12. พนักงาน แผนกข้อมูลและวิเคราะห์รายการ ฝ่ายการตลาด
 13. พนักงาน แผนกกิจกรรมตลาด ฝ่ายการตลาด
 14. ผู้สื่อข่าว (ข่าวสังคม) ฝ่ายข่าว
 15. ผู้สื่อข่าว (ข่าวบันเทิง) ฝ่ายผลิตรายการ
 16. ผู้ช่วยกล้อง ฝ่ายเทคนิคด้านผลิตรายการและออกอากาศ
 17. ช่างไม้ ฝ่ายผลิตรายการ
 18. พนักงาน งานซ่อมบำรุงยานพาหนะ ฝ่ายธุรการ
 19. หัวหน้างาน งานประเมินผลและข้อมูลบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 20. พนักงาน แผนกบัญชี ฝ่ายการเงินและบัญชี

 

ดูรายละเอียดหรือสมัครงาน