อัพเดทตำแหน่งงาน!!! บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ (ช่อง 7) เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งว่างที่น่าสนใจ

0
107122

สมัครงาน ช่อง 7

(Update:30/05/2562)

ช่อง 7 หรือ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด กำลังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป ที่มีวุฒิการศึกษาในระดับ ปริญญาตรี เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานของสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 สำหรับสมาชิกที่สนใจ ต้องการสมัครงาน ช่อง 7 ให้คลิกเอกสารต้นฉบับ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และสมัครงานออนไลน์ได้ทันที

ทั้งนี้ ผู้สมัครควรจะต้องเตรียมเอกสารเพื่อสมัครงานออนไลน์ให้พร้อม ก่อนที่จะคลิกเข้าสู่ระบบการรับสมัครนะคะ มิฉะนั้น อาจเสียโอกาสในการสมัครงาน ช่อง 7 ได้ค่ะ

สมัครงาน ช่อง 7สมัครงาน ช่อง 7

ตำแหน่งงานว่าง

 1. พนักงานส่งเสริมการขายโฆษณา แผนกสนับสนุนการขายโฆษณา สายงานโฆษณา ฝ่ายการตลาด ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดีมาก (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
  • มีทักษะทางด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี (Microsoft Office)
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง, มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ขยัน และอดทน
  • หากมีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงาน
  • ขายโฆษณา และจัดทำคิวโฆษณารายการต่างๆ
  • จัดทำแพ็คเกจกิจกรรมการขาย Event และนำเสนอขายลูกค้า ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ส่งเสริมการขายโฆษณารายการกีฬา ในรูปแบบต่างๆ
  • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมต่างๆ
 2. พนักงานสังกัดแผนกลิขสิทธิ์รายการ สายงานบริหารสิทธิ์รายการ ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยุ – โทรทัศน์, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดีมาก (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
  • หากมีความรู้ด้านรายการ หรือความรู้ภาษาอื่นๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงาน
  • ดูแลรับผิดชอบงานลิขสิทธิ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  • ติดต่อประสานงานกับบริษัท Outsource ต่างๆ
 3. พนักงานสังกัดแผนกกิจกรรมการตลาด สายงานสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษในระดับพอใช้ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
  • มีความคิดสร้างสรรค์, มีความรับผิดชอบสูง, มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
  • มีทักษะในการติดต่อประสานงานกับผู้อื่น
  • หากมีประสบการณ์ด้านการตลาดจะพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงาน
  • พัฒนาแผนงาน บริหารจัดการกิจกรรม แบรนด์การตลาดและส่งเสริมการขายโฆษณา
  • บริหารจัดการและดำเนินกิจกรรมทางการตลาด เช่น ประกวด Thai Super Model เป็นต้น
 4. พนักงานสังกัดซ่อมบำรุง แผนกซ่อมบำรุงและควบคุมอาคาร ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปวส.ขี้นไป สาขาช่างไฟฟ้า, เครื่องกล, อิเล็คทรอนิคส์, ช่างซ่อมบำรุง และโยธา
  • มีใบรับรองความรู้ความสามารถหรือใบประกอบวิชาชีพ
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • มีทักษะทางด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานเขียนหรืออ่านแบบ และโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ลักษณะงาน
  • ควบคุมและตรวจสอบการซ่อมบำรุงอาคารและระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และงานติดตั้งต่อเติมต่างๆ
  • ติดตามและดูแลการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศของบริษัทภายนอก
  • ประสานงานการต่ออายุสัญญาบริการและสัญญาบำรุงรักษางานระบบต่างๆ ของบริษัทฯ ที่อยู่ในความดูแลของฝ่ายธุรการ
 5. พนักงานสังกัดงานควบคุมอาคาร แผนกซ่อมบำรุงและควบคุมอาคาร ฝ่ายธุรการ ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปวส.ขี้นไป ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, คอมพิวเตอร์, การจัดการ และอุตสาหกรรม
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • หากมีประสบการณ์ดูแลระบบอาคาร ระบบ Building Automation System (BAS) หรือระบบ Building Management System (BMS) จะพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงาน
  • ดูแล ควบคุมและตรวจสอบระบบภายในอาคาร, ระบบ CCTV, Access Control, VMS, Lift, ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้, ระบบดับเพลิง และระบบ Car park
  • ดูแล ตรวจสอบภาพบันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
 6. พนักงานสังกัดงานเตรียมการผลิต แผนกปรีโปรดักชั่น ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 26 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, วิทยุ-โทรทัศน์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะความรู้ทางด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับโฆษณาทางวิทยุและโทรทัศน์
  • มีทักษะความรู้ทางด้านการผลิตรายการ เช่นเขียนบทโทรทัศน์ กำกับเวที และการใช้เครื่องมือตัดต่อโปรแกรมต่างๆ เช่น FINAL CUT PRO X และ ADOBE PHOTOSHOP
  • มีความคิดสร้างสรรค์ มนุษยสัมพันธ์ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ และมีความอดทน
  • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลางานปกติ และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 7. พนักงานสังกัดงานผลิตเผื่อคนพิการ แผนกโปรดักชั่น ฝ่ายผลิตรายการ ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์, สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะความรู้ทางด้านไวยากรณ์ภาษาไทยในเกณฑ์ดี
  • มีทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
  • มีทักษะทางด้านการใช้โปรแกรมตัดต่อ Final Cut Pro, และ Adobe Premiere Pro
  • มีทักษะทางด้านการใช้โปรแกรมผลิตสื่อเสียง (Audio Description)
  • มีทักษะทางด้านการใช้โปรแกรมผลิตคำบรรยายแทนเสียง (Closed Caption) ลักษณะงาน
  • ประสานงานกับผู้บรรยาย ห้องบันทึกเสียง งานตัดต่อ เพื่อทำคำบรรยาย
  • ผลิตบทคำบรรยายแทนเสียง
  • ตรวจสอบความสมบูรณ์ของรายการ
 8. เจ้าหน้าที่ธุรการสายงานตรวจสอบรายการ ฝ่ายเซ็นเซอร์โฆษณาและรายการ ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, การจัดการ, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะทางด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี (Microsoft Office)
  • มีความละเอียดรอบคอบ, รักการเรียนรู้, มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
  • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
  • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงาน
  • สนับสนุน และอำนวยความสะดวกด้านงานธุรการ งานเอกสาร งานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
 9. ผู้สื่อข่าว ฝ่ายข่าว ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชานิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, สื่อสารมวลชน และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะในการเขียนข่าว และบทความต่างๆ
  • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Final Cut Pro X และโปรแกรมอื่นๆได้
  • มีความคิดสร้างสรรค์, แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
  • หากมีประสบการณ์ด้านการเป็นผู้สื่อข่าว จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถทำงานในวันหยุดและต่างจังหวัดได้
 10. เจ้าหน้าที่ธุรการข่าว แผนกธุรการข่าว ฝ่ายข่าว ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป (ทุกสาขา)
  • มีทักษะทางด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี (Microsoft Office)
  • มีความอดทน, ละเอียดรอบคอบ, มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
  • หากมีประสบการณ์ร่างหนังสือโต้ตอบได้และจัดทำรายงานการประชุมได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงาน
  • สนับสนุน และอำนวยความสะดวกด้านงานธุรการ งานเอกสาร งานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
 11. พนักงาน แผนกโฆษณาสื่อออนไลน์ สายงานโฆษณา ฝ่ายการตลาด ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง / ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาการตลาด, บริหารธุรกิจ, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะทางด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี (Microsoft Office)
  • มีทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษในระดับดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง, มนุษย์สัมพันธ์ดี และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
  • หากมีประสบการณ์ทางด้านการขายออนไลน์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงาน
  • ประสานงานในการจัดทำแผนขายสื่อออนไลน์ร่วมกับสื่อโทรทัศน์และวิทยุ
  • รับผิดชอบดูแลประสานงาน ในการออกอากาศเผยแพร่สื่อออนไลน์ รวมถึงจัดทำข้อมูลต่างๆเพื่อนำเสนอลูกค้า
 12. พนักงาน งานโฆษณาสื่อวิทยุ แผนกโฆษณา สายงานโฆษณา ฝ่ายการตลาด ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง / ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาการตลาด, บริหารธุรกิจ, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะทางด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี (Microsoft Office)
  • มีทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษในระดับดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง, มนุษย์สัมพันธ์ดี และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
  • หากมีประสบการณ์ทางด้านการขายสื่อวิทยุจะพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงาน
  • วางแผนการจัดทำแพ็คเกจต่างๆในการขายสื่อวิทยุและอีเว้นต์กับลูกค้า
  • รับผิดชอบและประสานงาน ในการออกอากาศสื่อวิทยุ รวมถึงจัดทำข้อมูลต่างๆเพื่อนำเสนอลูกค้า
 13. พนักงานสังกัดงานซ่อมบำรุงยานพาหนะ ฝ่ายธุรการ ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปวส.ขี้นไป สาขาวิชาช่างยนต์, ช่างไฟฟ้า, ช่างแอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะทางด้านการซ่อมบำรุง
  • มีใบอนุญาตขับรถยนต์
  • มีประสบการณ์ทำงาน ด้านซ่อมบำรุงยานพาหนะ 4 ปีขึ้นไป ลักษณะงาน
  • ดำเนินการซ่อมบำรุงยานพาหนะของบริษัทให้สามารถใช้งานได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว
  • ดำเนินการด้านเอกสารขอซ่อม ประสานงานการจัดซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆ
 14. พนักงาน งานควบคุมและสนับสนุน แผนกสนับสนุนและความปลอดภัย ฝ่ายธุรการ ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขี้นไป
  • มีใบอนุญาตขับรถยนต์
  • มีความกระตือรือร้นและคล่องตัวในการทำงาน
  • หากมีประสบการณ์ด้านการขับรถ จะพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงาน
  • ดำเนินการให้บริการรถแก่ฝ่ายข่าวและฝ่ายงานต่างๆในการดำเนินการของบริษัทฯ
  • ดูแลการและตรวจเช็คยานพาหนะของบริษัทฯ ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
  • ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในกรณียานพาหนะเกิดเหตุขัดข้อง
 15. พนักงาน แผนกภาพลักษณ์องค์กร สายงานสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง อายุ 23 – 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา นิเทศศาสตร์,วารสารศาสตร์,สื่อสารมวลชน, สังคมสงเคราะห์(CSR) หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดีมาก (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
  • มีประสบการณ์ ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม(CSR) หรือ กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร
  • มีความริเริ่มสร้างสรรค์ และความรับผิดชอบสูง
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานและค้างคืนต่างจังหวัดได้
  • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และทำงานเป็นทีมได้ ลักษณะงาน
  • วางแผนและดำเนินโครงการเพื่อสังคม (CSR) และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี
  • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  • สร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานพันธมิตรใหม่ๆ
 16. พนักงาน สังกัดสายงานควบคุมการผลิตละคร ฝ่ายผลิตรายการละคร ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะในการใช้โปรแกรมตัดต่อ Final Cut Pro และ Photoshop ได้เป็นอย่างดี
  • มีความคิดสร้างสรรค์, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีความอดทน, สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ และสามารถทำงานเป็นทีมได้ ลักษณะงาน
  • ดำเนินการประสานงานกับผู้ผลิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลิตละครต่างๆ
  • ควบคุม ดูแล วางแผน และกำหนดคุณภาพในการผลิตละคร

* หมายเหตุ : หากผู้สมัครท่านใดสนใจ รบกวนกรอกใบสมัครผ่านเว็ปไซต์ ของทางช่อง 7 ทางนี้ได้เลย ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ มิได้เปิดรับ Walk In

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครงาน >>> สมัครงาน ช่อง 7