สมัครลูกจ้าง (นักการ) งานรัฐวิสาหกิจ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย วุฒิม.3 สมัครออนไลน์ 16-27 ธ.ค.

0
2807

ประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นลูกจ้าง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ตำแหน่ง นักการ การศึกษาวุฒิม.3 กองออบแบบและก่อสร้าง ฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ โดยผู้สนใจสมัครลูกจ้าง การทางพิเศษ ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 16-27 ธันวาคม 2562

สมัครลูกจ้าง การทางพิเศษ

ตำแหน่งงานว่าง

  • นักการ

วิธีสมัครลูกจ้าง การทางพิเศษ

ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครลูกจ้าง การทางพิเศษ สมัครงานออนไลนฺ์ ตั้งแต่วันที่ 16-27 ธันวาคม 2562 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครลูกจ้าง การทางพิเศษ