สอบพนักงานราชการ กรมชลประทาน ทุกวุฒิการศึกษา จำนวน 20 ตำแหน่ง 355 อัตรา 12-19 ธ.ค.

0
1526

ประกาศรับสมัครงานราชการ กรมชลประทาน จะเปิดรับสมัครบุคลเพื่อสอบคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 20 ตำแหน่ง รวม 355 อัตรา โดยผู้สนใจสมัครสอบพนักงานราชการ กรมชลประทาน ให้สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12-19 ธันวาคม 2562

สอบพนักงานราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 26 อัตรา
 2. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 อัตรา
 3. เจ้าพนักงานอุทกวิทยา จำนวน 2 อัตรา
 4. นายช่างชลประทาน จำนวน 87 อัตรา
 5. นายช่างโยธา จำนวน 24 อัตรา
 6. นายช่างสำรวจ จำนวน 21 อัตรา
 7. นายช่างเครื่องกล จำนวน 25 อัตรา
 8. นายช่างไฟฟ้า จำนวน 5 อัตรา
 9. นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร จำนวน 8 อัตรา
 10. นายช่างภาพ จำนวน 1 อัตรา
 11. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 14 อัตรา
 12. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน 8 อัตรา
 13. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จำนวน 8 อัตรา
 14. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
 15. นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 อัตรา
 16. นิติกร จำนวน 4 อัตรา
 17. วิศวกรชลประทาน จำนวน 45 อัตรา
 18. วิศวกรโยธา จำนวน 11 อัตรา
 19. วิศวกรเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา
 20. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 อัตรา

วิธีสมัครสอบพนักงานราชการ

ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบพนักงานราชการ กรมชลประทาน สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12-19 ธันวาคม 2562 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม้เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรมชลประทานได้ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สอบพนักงานราชการ