สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดสอบข้าราชการตำรวจศาล วุฒิปริญญาตรี 209 อัตรา 5-28 ก.พ.

0
690

สำนักงานศาลยุติธรรม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 209 อัตรา ในส่วนของผู้สนใจสมัครสอบราชการตำรวจศาล สำนักงานศาลยุติธรรม ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5-28 กุมภาพันธ์ 2563

สอบราชการตำรวจศาล

ตำแหน่งงานราชการ

  • เจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติการ จำนวน 209 อัตรา

วิธีสมัครสอบราชการตำรวจศาล

ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบราชการตำรวจศาล สำนักงานศาลยุติธรรม สมัครทางอินเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 5-28 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สำนักงานศาลยุติธรรม ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สอบราชการตำรวจศาล