[งานสาธารณสุข] สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ เปิดรับสมัครพนักงาน ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 18 อัตรา

0
252

ประกาศรับสมัครงานสาธารณสุขวันนี้ โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขประเภททั่วไป ทุกระดับวุฒิการศึกษา จำนวน 18 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจ สมัครงานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ให้สมัครงานทาง E-mail ตั้งแต่วันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2564

สมัครงานสาธารณสุข

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา
 2. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
 3. พนักงานบริการ จำนวน 9 อัตรา
 4. พนักงานบริการ (ร.ป.ภ.)  จำนวน 1 อัตรา
 5. พนักงานบริการ (คนสวน)  จำนวน 1 อัตรา
 6. พนักงานประจำตึก  จำนวน 1 อัตรา
 7. พนักงานช่วยเหลือคนไข้  จำนวน 2 อัตรา
 8. เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  จำนวน 1 อัตรา
 9. พนักงานช่วยการพยาบาล  จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครงานสาธารณสุข

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ จึงให้ผู้มีความประสงค์จะสมัครเพื่อเข้ารับการเลือกสรรปฏิบัติ (โดยวิธีออนไลน์) ดังนี้

 1. ให้ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครท้ายประกาศฉบับนี้กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมส่ง
 2. ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 5 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานกลับมาที่ E-mail : [email protected] ภายในเวลาที่ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 หากเอกสารหลักฐานพ้นระยะเวลาตามประกาศกำหนดวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 น. จะถือว่าไม่ประสงค์สมัคร เพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานสาธารณสุข