หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มีอะไรบ้าง?

0
102925

รายชื่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในประเทศไทย

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มีอะไรบ้าง เชื่อว่า หลายๆ คนคงไม่รู้จัก ถึงแม้ว่าจะคุ้นเคยกับหน่วยงานนั้นๆ ก็ตาม อย่างเช่น บริษัท การบินไทย จำกัด หรือ ธนาคารออมสิน วันนี้ แอดมินจึงขอนำรายชื่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในประเทศไทย มาฝากสมาชิก เพื่อจะได้รู้จักกันเป็นอย่างดี

สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครงานรัฐวิสาหกิจนั้น ก็สามารถคลิกเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่างๆ ได้เลยนะคะ

รัฐวิสาหกิจ

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มีอะไรบ้าง

การไฟฟ้านครหลวง – กฟน.  www.mea.or.th
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย – กฟผ. www.egat.co.th/
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร – ธกส. www.baac.or.th
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ – ธอส. www.ghbank.co.th
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) – บกท. www.thaiairways.co.th
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) – ปตท. www.pttplc.com
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด – บวท. www.aerothai.co.th/

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย – กทพ. www.exat.co.th/
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย – กนอ. www.ieat.go.th
การประปานครหลวง – กปน. www.mwa.co.th
การประปาส่วนภูมิภาค – กปภ. www.pwa.co.th
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค – กฟภ. www.pea.co.th
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) – กรุงไทย www.ktb.co.th
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย – ธสน. www.exim.go.th
ธนาคารออมสิน – ออมสิน www.gsb.or.th/
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด – ปณท. www.thailandpost.com
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) – ทีโอที www.tot.co.th
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย – วว. www.tistr.or.th/
องค์การเภสัชกรรม – อภ. www.gpo.or.th/

การเคหะแห่งชาติ – กคช. www.nha.co.th
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย – ททท. www.tat.or.th
การท่าเรือแห่งประเทศไทย – กทท. www.port.co.th
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย – รฟม. www.mrta.co.th
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย – ธพว. www.smebank.co.th
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย – บตท. www.smcthailand.com
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม – บสย. www.tcg.or.th
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) – กสท. www.cattelecom.com
บริษัท ขนส่ง จำกัด – บขส. home.transport.co.th/
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) – ทอท. www.airportthai.co.th/
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) – อสมท. www.mcot.net
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง – รยส. www.thaitobacco.or.th
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล – สสร. www.glo.or.th
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ – ขสมก. www.bmta.co.th

การกีฬาแห่งประเทศไทย – กกท. www.sat.or.th
การรถไฟแห่งประเทศไทย – รฟท. www.railway.co.th
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย – ธอท. www.ibank.co.th
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด – ธพส.  www.dad.co.th
บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด – บอท. bangkokdock.co.th
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต – ไพ่ www.playingcard.or.th
โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ – โรงพิมพ์ฯ policeprinting.police.go.th
สถาบันการบินพลเรือน – สบพ. www.catc.or.th
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง – อกย. www.rubber.co.th
สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ – สธค. www.pawn.co.th
องค์การคลังสินค้า – อคส. www.pwo.co.th
องค์การจัดการน้ำเสีย – อจน. www.wma.or.th
องค์การตลาด – อต. www.market-organization.or.th
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร – อตก. www.mof.or.th
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ – อพวช. www.nsm.or.th
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย – อสค. www.dpo.go.th
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ – อสพ. www.qsbg.org
องค์การสวนยาง – อสย. www.reothai.co.th
องค์การสวนสัตว์ – อสส. www.zoothailand.org
องค์การสะพานปลา – อสป. www.fishmarket.co.th
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต – www.liquor.or.th
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ – ออป. www.fio.co.th

บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด
กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) http://www.cattelecom.com/site/th/index.php
บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด http://www.sahathaihotel.com/
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท http://www.srtet.co.th/th/