อย่าเป็นคนแพร่เชื้อ เมื่อรู้ว่าเสี่ยง ⚠️

0
174

อย่าเป็นคนแพร่เชื้อ เมื่อรู้ว่าเสี่ยง ⚠️
พบแพทย์ทันทีที่มีไข้ เลี่ยงไวรัส COVID-19
ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข