เทศบาลเมืองมุกดาหาร รับสมัคร ครูผู้ช่วย และพนักงานเทศบาล 5 อัตรา

0
1904

สมัครงานเทศบาล

เทศบาลเมืองมุกดาหาร มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล จำนวน 5 ตำแหน่ง โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 559 สำหรับผู้สนใจ สมัครงานเทศบาลมุกดาหาร ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ที่สำนักปลัดเทศบาล

สมัครงาน เทศบาลมุกดาหาร

 

สมัครงานเทศบาล

ตำแหน่งงานว่าง

  1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  จำนวน 1 อัตรา
  2. ผู้ช่วยครู  จำนวน 1 อัตรา
  3. ครูผู้สอนเด็กด้อยโอกาส  จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงานเทศบาล

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ เทศบาลเมืองมุกดาหาร มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล จำนวน 5 ตำแหน่ง โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงานเทศบาล

ผู้ประสงค์จะสมัครงานเทศบาล ให้สมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักปลัดเทศาล เทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

 

เอกสารต้นฉบับ สมัครงานเทศบาล